logo
bannermaria

Historický schematizmus slov. farností


Šoporňa

Zriadenie:
starobylá, obnovená r. 1700
Titul kostola:
Kostol Panny Márie Snežnej
Iné mená:
Šoporňa: okres Galanta/Trnavský kraj (Nitrianska stolica)
1773 Sopornyi, 1786 Schopornya, 1808, 1863–1913 Sopornya, 1920– Šoporňa
Diecéza podľa schematizmu z roku 1978: Trnavská
Pramene:
nem1894

Zobrazenie citátov k farnosti
Zobrazenie farárov, administrátorov a kaplánov

Schematické zobrazenie kňazov pôsobiacich vo farnosti (farári a administrátori):

Od: Do: Meno: Funkcia: Poznámka:
1681 aug. 27. - - - Rozgonyi, Ján farár
1700 jún 7. 1702 jún 20. Simonyi, Juraj Alexius farár
1702 jún 20. 1702 nov. 29. Tapolcsányi, Štefan farár
1703 apr. 16. 1705 - - Majténi, Pavol (Šoporňa) farár
1705 apr. 3. 1710 júl 25. Kelio, Mikuláš (1681-1736) farár
1710 júl 27. +1739 júl 26. Ambrovič, Ján (1685-1739) farár
1739 aug. 26. 1749 - - Bányay, Ladislav farár
1749 jan. 24. 1755 sept. 1. Simcsik, Ján farár
1755 sept. 16. +1776 dec. 2. Ordódy, Ignác farár
1776 dec. 26. 1799 - - Kanderka, Juraj farár
1799 - - +1834 máj 22. Režný, Michal farár
1834 - - +1844 aug. 1. Hložný, Juraj farár
1844 - - +1849 júl 17. Mészáros, Dávid farár
1849 júl 5. 1873 okt. 10. Gály, Anton administrátor, farár 7. apr. 1853 farár
1873 - - +1876 sept. 5. Herald, Ján farár
1876 sept. - 1877 jan. 18. Kvassay, Karol administrátor
1877 jan. 19. +1903 okt. 17. Hegyi, Ignác farár
1904 - - +1935 dec. 12. Gorelovič, Štefan farár
1935 po - 1936 - - Bernadič, František administrátor
1936 - - 1939 - - Bernadič, František farár
1940 - - 1941 - - Maurery Rudolf, ThDr. administrátor
1941 - - 1945 - - Maurery Rudolf, ThDr. farár
1945 - - 1949 - - Štefík, Izidor, SJ administrátor
1950 - - 1951 - - Lormusz, Ľudovít kaplán, administrátor
1952 - - 1974 - - Ďuriš, Andrej administrátor okresný dekan
1974 - - 1988 - - Javor, Ferdinand farár
1988 - - 2006 júl 1. Kamody, Teodor administrátor člen Výboru (1995-99) a predsedníctva (1998-99) Spolku sv. Vojtecha