logo
Dominikánsky knižný inštitút
bannermaria

Historický schematizmus slov. farností


Šoltýska

Titul kostola:
Pov. sv. Kríža (1834).
Iné mená:
Šoltýska PT/BC gemer. 1973–1990 pričl. o. Ďubákovo. 1808 Antalfalva, Szolticska, Soltička, 1882–1902 Antalfalva, 1907–1913 Újantalfalva, 1920 Šoltyska, 1927– Šoltýska
Filiálky podľa schematizmu z roku 1978:
1. Ďubákovo (137), kap. Krista Kr. (1941), 2. Ipeľ. Potok (160), kap. P. M. Naneb. (1930), 3. Vlčovo (33), kap. sv. Cyrila a Metoda (1935), 4. Mysliny (53), kap. sv. Jána Krst. (1934), 5. Ipeľ (94).
Diecéza podľa schematizmu z roku 1978: Rožňavská

Zobrazenie citátov k farnosti
Zobrazenie farárov, administrátorov a kaplánov

Schematické zobrazenie kňazov pôsobiacich vo farnosti (farári a administrátori):

Od: Do: Meno: Funkcia: Poznámka:
1811 sp - 1811 - - Hniliczky Casparus farár
1812 - - 1828 sp. - Kovárik Joannes farár
1829 - - 1834 sp. - Sajtovics Joannes farár
1838 - - 1840 sp. - Horváth Joannes farár
1841 - - 1853 sp. - Hirth Joannes farár
1945 - - 1946 - - Štepanovský, Vendelín správca farnosti
1951 - - 1968 - - Kubus, Ján správca farnosti
1968 - - 1970 - - Hruboš, Ľudovít správca farnosti
1970 - - 1971 - - Göttinger, Imrich správca farnosti
1971 - - - - - Popovič, Štefan, SVD správca farnosti