logo
bannermaria

Historický schematizmus slov. farností


Šoltýska

Zriadenie:
1809
Titul kostola:
Pov. sv. Kríža (1834).
Iné mená:
Šoltýska PT/BC gemer. 1973–1990 pričl. o. Ďubákovo. 1808 Antalfalva, Szolticska, Soltička, 1882–1902 Antalfalva, 1907–1913 Újantalfalva, 1920 Šoltyska, 1927– Šoltýska
Filiálky podľa schematizmu z roku 1978:
1. Ďubákovo (137), kap. Krista Kr. (1941), 2. Ipeľ. Potok (160), kap. P. M. Naneb. (1930), 3. Vlčovo (33), kap. sv. Cyrila a Metoda (1935), 4. Mysliny (53), kap. sv. Jána Krst. (1934), 5. Ipeľ (94).
Diecéza podľa schematizmu z roku 1978: Rožňavská

Zobrazenie citátov k farnosti
Zobrazenie farárov, administrátorov a kaplánov

Schematické zobrazenie kňazov pôsobiacich vo farnosti (farári a administrátori):

Od: Do: Meno: Funkcia: Poznámka:
1809 - - 1811 - - Hlinický, Gašpar farár
1811 - - 1828 - - Kovárik Joannes farár
1828 - - 1837 - - Šajtovič, Ján farár
1838 - - 1840 - - Horváth, Ján (1810) farár
1841 - - 1864 - - Hirth Joannes farár
1864 - - 1865 - - Hayden, Salomon administrátor
1865 - - 1867 - - Divald Gustavus farár
1867 - - 1869 - - Nemtsek, Jozef farár
1869 - - 1878 - - Bohorčík, Juraj farár
1878 - - 1879 - - Grotkovszky, Ferdinandus administrátor
1879 - - 1885 - - Antolik, Antonius farár
1885 - - 1891 - - Rojko, Andrej farár
1891 - - 1927 - - Sztrek Eduardus farár
1927 - - 1927 - - Korponai Geysa administrátor
1927 - - 1945 - - Neznámy kňaz
1945 - - 1946 - - Štepanovský, Vendelín správca farnosti
1946 - - 1951 - - Neznámy kňaz
1951 - - 1968 - - Kubus, Ján správca farnosti
1968 - - 1970 - - Hruboš, Ľudovít správca farnosti
1970 - - 1971 - - Göttinger, Imrich správca farnosti
1971 - - 1992 - - Popovič, Štefan, SVD správca farnosti