logo
bannermaria

Historický schematizmus slov. farností


Slovenský Grob

Zriadenie:
starobylá
Titul kostola:
Kostol sv. Jána Krstiteľa
Iné mená:
Slovenský Grob: okres Pezinok/Bratislavský kraj (Bratislavská stolica)
1773 Toth-Gurab, Slowack-Veiszgrob, Slow[ensky] Veisgrob, 1786 Schlowakisch-Weisgrab, Tóth-Gurab, 1808 Tót-Gurab, Böhmisch-Grub, Böhmisch-Eisgrub, Grob, 1863–1913 Tótgurab, 1920– Slovenský Grob
Diecéza podľa schematizmu z roku 1978: Trnavská
Pramene:
nem1894

Zobrazenie citátov k farnosti
Zobrazenie farárov, administrátorov a kaplánov

Schematické zobrazenie kňazov pôsobiacich vo farnosti (farári a administrátori):

Od: Do: Meno: Funkcia: Poznámka:
1630 a 1634 - sp. - Sislavics, Peter farár
1647 a 1650 - sp. - Molitoris, Pavol farár
1650 mar. - 1652 - - Pipa, Martin farár
1652 - - 1654 - - Martóczy, Juraj farár
1654 - - 1655 - - Chmel, Juraj (17. storočie) farár
1655 - - 1656 - - Hubáczy, Pavol farár
1656 - - 1660 - - Graff, Ján farár
1660 - - 1665 - - Znika Joannes. farár
1665 máj 4. 1674 - - Rozenicz, Juraj farár
1674 máj 11. 1686 - - Meszárics, Andrej Bartolomej farár
1686 sept. 17. 1689 okt. - Bajmóczy, Michal Ján farár
1689 okt. - 1691 - - Manczmann, Matej farár
1691 - - 1691 nov. - Demovič, Štefan farár
1692 - - 1694 apr. 22. Kruplanicz, Juraj farár
1694 - - 1695 - - Bachtovics, Martin farár
1695 - - 1705 - - Šimonovič, Juraj farár
1705 - - 1706 - - Masarovič, Martin Jozef farár
1706 júl 8. 1715 - - Turaz, Michal farár
1715 apr. 26. 1719 - - Štetina, Andrej Alojz farár
1719 jún 10. 1722 - - Fabrini, František farár
1722 Febr 1. 1726 aug. 23. Liszinovics, Ján Andrej farár
1726 sept. 20. 1731 - - Stiffa Stephanus farár
1731 jan. 26. 1746 - - Brlík, Ján farár
1746 apr. 6. 1765 - - Melchort, František farár
1765 aug. 14. 1766 - - Schneider, Ján Jozef farár
1766 mar. 4. 1769 - - Bolengi, Pavol farár
1769 jún 10. 1773 mar. 23. Szeleczky, Ignác farár
1773 mar. 23. 1778 - - Kelner, Jozef farár
1778 - - +1804 aug. 24. Hajossy, Michal farár
1804 - - 1816 - - Nagy, Ján Krstiteľ (Tab, -1826) farár
1816 - - 1838 - - Ondrejkovič, Alex farár
1838 - - 1841 - - Prihel, Jozef farár
1841 - - +1843 máj 19. Janoška, Ján (1777-1850) farár
1843 - - +1847 okt. 7. Andaházy, Jozef (1787-1847) farár
1847 - - 1890 aug. - Veszely Josephus farár
1890 aug. - 1891 - - Hilbert, Ján administrátor
1891 - - 1901 - - Rybány, Imrich farár
1901 - - 1909 - - Szabó Joannes farár
1909 - - 1950 ? - Greguška Jozef farár 1923 zást. dekana, 1928 dekan Svätý Jur
1951 - - 1952 - - Horvát, Ľubor farár
1952 - - +1953 dec. 3. Nemec, Ján správca farnosti
1954 - - 1955 - - Kozmon, Ľudovít administrátor
1955 - - 1959 - - Šoka, Silvester správca farnosti
1959 - - 1966 - - Orthofer, Hubert správca farnosti
1966 - - 1971 - - Mihalovič, Vincent správca farnosti
1971 - - 1989 - - Ivák, Tomáš Rudolf, CCG farár
1989 - - 1994 - - Vrba Stanislav, administrátor