logo
bannermaria

Historický schematizmus slov. farností


Slovenská Kajňa - Dobrá nad Ondavou

Titul kostola:
Najsv. Trojice (1642)
Iné mená:
Slovenská Kajňa VT/PV zemplín. 1773 Toth-Kajna, Kajnya, 1786 Tóth-Kajna, 1808 Tót-Kajna, Slowenská Kajna, 1863–1902 Tótkajnya, 1907–1913 Alsónyírjes, 1920 Slovenská Kajná, Slovenská Kajňa, 1927– Slovenská Kajňa
Filiálky podľa schematizmu z roku 1978:
1. Kvakovce (540), k. Ducha Sv. (1772), 2. Benkovce (530), k. sv. Imricha (1783).
Diecéza podľa schematizmu z roku 1978: Košická
Stručné dejiny:
Farská obec Dobrá nad Ondavou a jej filiálka Trepec, boli v 60.rokoch minulého storočia zaplavené vodou vodnej nádrže Domaša a farský úrad bol premiestnený do Slovenskej Kajne. Terajšia farnosť Slovenská Kajňa s filiálkami Benkovce a Kvakovce bola zriadená až v roku 1998.

Zobrazenie citátov k farnosti
Zobrazenie farárov, administrátorov a kaplánov

Schematické zobrazenie kňazov pôsobiacich vo farnosti (farári a administrátori):

Od: Do: Meno: Funkcia: Poznámka:
1764 - - 1800 ? - Novák, Michal farár
1801 dec. - 1810 - - Lieszkovszky, Matej farár
1810 - - 1812 - - Sziksay, Ignác, (Szikszay) administrátor
1812 - - 1827 - - Baritsko, Adam farár
1827 - - 1831 - - Ružbarský, Ján farár
1831 - - 1832 - - Nigredy, František administrátor
1832 - - 1834 - - Máci, Imrich excurrendo z Veľkej Domaši
1834 - - 1863 - - Bocko, František administrátor-farár
1863 - - 1867 - - Majlát, Michal administrátor-farár
1867 - - 1870 - - Pláveczky, Vincent farár
1870 - - 1899 - - Marcéni, Matúš administrátor
1900 - - 1940 - - Hudák, Adam administrátor-farár
1940 - - 1956 - - Ondrejčák, Michal administrátor
1956 - - 1960 - - Šišler, Štefan správca farnosti
1960 - - 1965 - - Neznámy kňaz
1965 - - 1982 - - Šafčák, Juraj správca farnosti
1983 - - 1990 - - Gábor, Štefan administrátor
1990 - - 1999 júl 1. Mríz, Jozef farár
1999 - - - - - Tatarko, Anton farár