logo
bannermaria

Historický schematizmus slov. farností


Slaská

Zriadenie:
starobylá
Titul kostola:
Kostol sv. Gála
Iné mená:
Slaská : okres Žiar nad Hronom/Banskobystrický kraj (Tekovská stolica)
1773 Slaszka, Slaska, 1786 Slaszka, 1808 Szlaszka, Leskowitz, Slazká, 1863–1888 Szlaszka, 1892–1913 Mogyorómál, 1920 Slazka, Slaská, 1927– Slaská
Diecéza podľa schematizmu z roku 1978: Banskobystrická
Stručné dejiny:
Farnosť patrí medzi starobylé. Pazmáňov katalóg ju síce nespomína, ale kanonická vizitácia r. 1559 uvádza farnosť „Zelka“. Toto meno topograficky nemôže sa vzťahovať na inú obec, iba na Slaskú. Bola vždy katolícka.

Zobrazenie citátov k farnosti
Zobrazenie farárov, administrátorov a kaplánov

Schematické zobrazenie kňazov pôsobiacich vo farnosti (farári a administrátori):

Od: Do: Meno: Funkcia: Poznámka:
1559 sp - - - - Vavrinec (Slaská, 1559) farár
1657 sp. - - - - Gulski, František farár
1663 apr. 22. 1672 - - Gelenovič, Michal farár
1672 máj 17. 1673 okt. 13. Corneli, Ján Štefan farár
1675 júl 5. 1677 - - Szlaskay, Vavrinec Leopold farár
1677 - - 1680 - - Benkovič, Juraj farár
1681 feb. 6. 1681 mar. - Maurer, Andrej Ignác Michal farár
1681 mar. 30. 1684 - - Hlaváč, Jakub farár
1684 apr. 4. 1698 jan. 28. Liškovič, Martin farár
1698 jan. 26. 1704 apr. 29. Pullis, Juraj farár
1704 apr. 23. 1710 - - Benkovič, Juraj farár
1710 - - 1713 - - Palkovič, Lukáš farár
1713 aug. 4. 1733 - - Holický, Ján farár
1733 sept. 14. 1739 - - Cipciar, Jakub Žigmund farár
1739 - - +1763 mar. 16. Faber, Ján farár
1763 apr. 12. 1792 - - Štrba, Ján (Slaská, 1763) farár
1792 - - 1796 - - Papánek, Imrich farár
1796 - - 1842 - - Mihalovič, Andrej (-1842) farár
1842 - - 1842 - - Ambrózy, Pavol farár
1842 - - 1847 - - Hartyánszky, Ján farár
1847 - - 1854 - - Fleško, Eugen farár
1854 - - 1860 - - Peťko, Alexius farár
1860 - - 1860 - - Beluš, Anton
1860 - - 1894 - - Schwandtner, Štefan farár
1894 - - 1917 - - Hainrich, Ján farár
1917 - - 1919 - - Administrovalo sa z Lutily excurrendo
1919 - - 1928 - - Kalmančok, Ondrej farár
1928 - - 1929 - - Berényi, Lukáš správca farnosti
1930 - - 1931 - - Stiffel Ladislav excurrendo z Lutily
1931 - - 1933 - - Várnai Vojtech farár
1933 - - 1935 - - Róm, Róbert farár
1936 - - 1937 - - Hurtík, Jozef správca farnosti
1937 - - 1944 - - Kráľ, Ladislav správca farnosti
1944 - - 1962 - - Šišan, Emil správca farnosti
1962 - - 1969 - - Flimel, Štefan správca farnosti
1969 - - 1970 - - Dekýš, Jozef správca farnosti
1970 - - 1971 - - Administruje sa z Lutily. excurrendo
1971 - - 1974 - - Čeman, Jozef správca farnosti aj Lutila
1974 - - 1990 ? - je spravovaná z Lutily
1991 - - 1997 - - Teplan, František, SDB farár -