logo
bannermaria

Historický schematizmus slov. farností


Skrabské

Zriadenie:
starobylá
Titul kostola:
Obetovania Pána (starobylý)
Iné mená:
Skrabské VT/PV zemplín. 1786 Mogyoróschka, 1808 Mogyoroska, Skrapské, 1863–1902 Mogyoróska, 1907–1913 Tapolymogyorós, 1920 Strabské, Skrabské, 1927– Skrabské
Filiálky podľa schematizmu z roku 1978:
1. Vyšný Žipov (315), k. P. M. Mena (1768), 2. Čierne n. T. (148), k. P. M. Narod. (1792), 3. Petkovce (40), 4. Zlatník (36).
Diecéza podľa schematizmu z roku 1978: Košická

Zobrazenie citátov k farnosti
Zobrazenie farárov, administrátorov a kaplánov

Schematické zobrazenie kňazov pôsobiacich vo farnosti (farári a administrátori):

Od: Do: Meno: Funkcia: Poznámka:
1790 - - 1797 - - Apáthy, Bernard, OFM administrátor
1797 - - 1805-1809 - - Binner, Jozef farár
1807* - - 1810-1812 - - Sziksay, Ignác, (Szikszay) administrátor
1816 - - 1818 - - Simonszky, Michal administrátor
1818 - - 1821 - - Mátéffy, Jozef administrátor
1824 máj 8. 28.10.1831 - - S[z]taviczky, Ján administrátor
1832 - - 1839 - - Jedinák, Ján administrátor
1839 - - 1855 - - Dugas, Samuel administrátor
1855 - - 1861 - - Hajtinger, Ján (1821-1900) administrátor
1861 - - 1863 - - Schönviszky, Ján administrátor
1863 - - 1865 - - Jaskovits, Ignác administrátor
1865 - - 1898 - - Kocsis, Andrej administrátor
1898 - - 1900 - - Mihelyi, Jozef administrátor
1910 - - 1914 - - Deák, Imrich administrátor
1915 - - 1921 - - Gergely, Michal administrátor
1921 - - 1930 - - Harčar, Gabriel administrátor
1936 - - 1944 - - Demeter, Ján František administrátor
1944 - - 1958 - - Minárčik, Ján Alojz správca farnosti
1944 - - 1958 - - Minárčik, Ján administrátor
1960 - - 1991 - - Paulík, Lúcius Šimon, OFM farár
1995 - - 2002 - - Bajus, Marko administrátor
2002 - - - - - Marčák, Peter farár