logo
bannermaria

Historický schematizmus slov. farností


Sklabiná

Zriadenie:
starobylá
Titul kostola:
Kostol sv. Mikuláša, biskupa
Iné mená:
Sklabiná : okres Veľký Krtíš/Banskobystrický kraj (Novohradská stolica)
1773 Szlabonya, Slabyna, 1786 Slabonya, 1808 Szklabonya, Szlabonya, Sklabina, 1863–1902 Szklabonya, 1907 Kürtabony, 1913 Mikszáthfalva, 1920– Sklabiná
Filiálky podľa schematizmu z roku 1978:
1. Obeckov (530), k. sv. Jána Krst. (1880), 2. Nová Ves (560), 3. Malý Krtíš (200), 4. Veľké Straciny (53).
Diecéza podľa schematizmu z roku 1978: Trnavská
Pramene:
nem1894

Zobrazenie citátov k farnosti
Zobrazenie farárov, administrátorov a kaplánov

Schematické zobrazenie kňazov pôsobiacich vo farnosti (farári a administrátori):

Od: Do: Meno: Funkcia: Poznámka:
1634 - - - - - Horváth, Gabriel farár
1647 sp. - - - - Maróthy, Martin (Obeckov, 1647) farár
1680 mar. 20. 1697 - - Osvald, Matej farár
1697 máj 11. 1702 - - Horváth, František Ján farár
1702 máj 12. 1705 - - Horváth, Pavol Ján farár
1705 jún 11. 1706 - - Fridrik, Martin farár
1706 máj 1. 1706 máj 28. Horváth, Pavol Ján farár
1707 máj 19. +1720 - - Kruspiér, Samuel farár
1720 Aug 23. 1720 okt. - Herényi, Ján farár
1720 okt. 17. 1721 - - Domšič, Matej farár
1721 mar. 17. 1722 - - Vajay, Peter farár
1722 aug. 23. 1736 - - Herényi, Ján farár
1736 jan. 4. +1751 mar. 2. Szabó, Ján (Sklabiná, -1751) farár
1751 mar. 30. +1757 mar. 11. Kiss, Ján (Sklabiná, -1757) farár
1757 aug. 31. 1764 - - Lužinský, Ladislav farár
1764 apr. 28. 1777 sept. 16. Szigó, Martin (1736-1800) farár
1777 sept. 16. +1803 apr. 19. Madutka, Michal farár
1803 jún 22. +1836 júl 15. Gálik, Jozef (1770-1836) farár
1836 júl 30. +1852 sept. 27. Čelko, Jozef (1805-1852) farár
1852 okt. 7. +1863 júl 7. Szentgály, Jozef farár
1863 aug. 10. 1896 - - Patak, Ján farár
1896 - - 1918 - - Lacko, Ľudovít farár
1918 - - 1923 - - Bartos, Štefan farár
1923 - - 1943 - - Wéber Michal farár
1943 - - 1944 - - Michalík, Ján administrátor
1944 - - 1946 - - Kvasznovszky Ján administrátor
1946 - - 1953 - - Bočák Július administrátor
1953 - - 1959 - - Boleček, Fabián administrátor
1959 - - 1968 - - Bobocký, Emil správca farnosti
1968 - - +1979 marec 11. Laktiš, Ján administrátor
1979 - - 1990 - - Mrkvica, Jozef farár
1990 - - 1999 - - Kršák Koloman farár