logo
bannermaria

Historický schematizmus slov. farností


Skačany

Zriadenie:
v XIII. st. už jestvovala
Titul kostola:
Všetkých svätých (1812)
Iné mená:
Skačany: okres Partizánske/Trenčiansky kraj (Nitrianska stolica) 1773 Szkacsan, Skacžany, 1786 Skacschan, 1808 Szkacsán, Skačany, 1863–1882 Szkacsán, 1888–1913 Szkacsány, 1920– Skačany
Filiálky podľa schematizmu z roku 1978:
]. Hradište pri Partizánskom (1.100), k. sv. Barnabáša (13. st.), 2. Návojovce (400), k. sv. Cyrila a Metoda (1970).
Diecéza podľa schematizmu z roku 1978: Nitrianska

Zobrazenie citátov k farnosti
Zobrazenie farárov, administrátorov a kaplánov

Schematické zobrazenie kňazov pôsobiacich vo farnosti (farári a administrátori):

Od: Do: Meno: Funkcia: Poznámka:
1332 medzi 1337 - - - Samson(Skačany,1332) farár
1664 sp. - - - - Tomecz, Michael farár
1696 sp. - - - - Adamovics, Georgius farár
1714 sp. - - - - Stevkovics, Michael farár
1720 - - 1729 - - Tarnóczy, Paulus farár
1729 - - - - - Zyatek, Paulus farár
1729 po - - - - Demeter, Stephanus farár
1729 po - - - - Ocselkay, Stephanus farár
1749 jún - 1763 aug. - Benyák, Joannes farár
1763 dec. - 1765 aug. - Nehéz, Emericus farár
1765 aug. - 1774 jún - Horváth, Ignatius farár
1774 jún - +1779 aug. 11. Lauro, Stephanus farár
1779 júl - 1785 apr. 25. Kamanházy, Ladislav Michal farár
1785 apr. 25. +1794 apr. 20. Borcsiczky, Emericus farár
1794 apr. 25. 1797 mar. 30. Krpelec, Juraj farár
1797 mar. 30. 1802 aug. 1. Bleho, Jozef farár
1802 aug. 1. +1814 dec. 16. Buczko, Josephus farár
1814 dec. - 1815 jan. - Hegner, František excurrendo kaplán vo Vesteniciach
1815 jan. 5. +1845 aug. 17 Valachy, Peter farár
1845 sept. 20. +1846 apr. 5. Maťašovský, Gregor farár
1846 - - +1866 aug. 13. Vittek, Ján farár
1866 - - 1866 - - Bratkovič, Michal administrátor
1866 - - 1876 - - Nécsey, Andrej farár
1876 - - 1876 - - Aleithner, Jozef administrátor
1876 - - 1917 - - Kelečéni, Vojtech farár
1917 - - +1946 - - Fiebig, Alojz farár
1946 - - 1946 - - Kúdela, Jozef administrátor
1946 - - 1972 - - Hollý, Jozef (1894-1976) farár
1972 - - 1973 - - Šafár Emil, ThDr. správca farnosti
1973 - - 1978 - - Kaiser, Jozef, SDB správca farnosti
1978 - - 1998 - - Paulini Vladimír správca farnosti 1990 dištr. dekan