logo
bannermaria

Historický schematizmus slov. farností


Senec

Zriadenie:
starobylá
Titul kostola:
Kostol sv. Mikuláša, biskupa
Iné mená:
Senec: okres Senec/Bratislavský kraj (Bratislavská stolica)
1773 Szempcz, Walterstorff, Senecz, 1786 Wartberg, Szempcz, Senz, 1808 Szempc, Szencz, Wartberg, 1863 Szempc, Szenc, 1873, 1913, 1938–1945 Szenc, 1877–1907 Szempc, 1920 Senec, 1927–1938, 1945–1948 Senec, Szenc, 1948– Senec
Filiálky podľa schematizmu z roku 1978:
Martin pri Senci (200), kap. sv. Martina (1948), Horný Dvor (80), Červený Dvor (60), Tureň (820), k. P. M. Snež. (1833).
Diecéza podľa schematizmu z roku 1978: Trnavská
Pramene:
nem1894

Zobrazenie citátov k farnosti
Zobrazenie farárov, administrátorov a kaplánov

Schematické zobrazenie kňazov pôsobiacich vo farnosti (farári a administrátori):

Od: Do: Meno: Funkcia: Poznámka:
1556 sp. - - - - Matúš (Senec, 1556) farár
1562 sp. - - - - Tempessy, Juraj farár
1603 sp. - - - - Fabricius, Ján, kanonik farár
1624 - - 1625 - - Lippay, Juraj farár
1634 sp. - - - - Sobri Martinus, Praep. de Felső-Eörs farár
1635 dec. 27. 1637 - - Selepčéni, Juraj farár
1647 sp. - 1666 - - Kallóczy, Ján farár
1666 okt. 26. 1668 - - Petesházy, Ján farár
1668 máj 22. 1677 - - Jaklin, Blažej farár
1677 - - 1680 - - Bihary, Daniel farár
1680 feb. 2. 1680 - - Fekete, Martin farár
1680 - - 1680 - - Fitoš, Vavrinec farár
1680 - - 1686 jún 16. Jezernický, František farár
1694 máj 23. 1694 aug. - Jesenský, František (-1702) farár
1694 aug. - 1700 - - Mike, Michal farár
1701 - - 1703 jún 22. Mártonffy, Juraj farár
1703 aug. 5. 1712 - - Vidlics Lucas, Antonius. farár
1712 mar. 22. - - - Horváth, Andrej (1644-1714) farár
1723 apr. 3. 1727 - - Polentári, František farár
1727 okt. 2. 1728 - - Stankovanský, Juraj farár
1728 dec. 2. 1739 júl 17. Spacz, Ján Jozef farár
1739 aug. - 1741 nov. 7. Kudlík, Imrich farár
1741 dec. 15. +1773 jún 24. Wolfinger Mathias. farár
1773 sept. 4. +1774 dec. 24. Vester Franciscus farár
1775 jan. 25. 1790 máj 1. Vancsay, Ján farár
1790 júl 3. 1815 - - Mohos, Pavol farár
1815 dec. 24. +1856 mar. 21. Piaček, Jozef Ján farár
1856 apr. 19. 1899 - - Lencsés, Alexander farár
1899 - - 1899 - - Fodor, Eugen Ján administrátor
1899 - - 1943 - - Károly Aloysius farár 1902—1907 dekan.
1943 - - 1945 - - Petheő Karol farár
1945 - - 1948 - - Árvai, Viktor farár
1948 - - 1952 - - Klein, Vojtech administrátor
1952 - - 1968 - - Rakita, Arpád správca farnosti
1968 - - 1999 júl 1. Harsanyi, Július správca farnosti dekan, 1973 č. kanonik, páp. prelát