logo
bannermaria

Historický schematizmus slov. farností


Selec

Zriadenie:
r. 1507 už jestvovala
Titul kostola:
sv. Bartolomeja (1507).
Iné mená:
Selec: okres Trenčín/Trenčiansky kraj (Trenčianska stolica) 1773 Szelecz, Selecz, 1786 Selecz, 1808 Szelecz, Selec, 1863–1913 Szelec, 1920– Selec
Filiálky podľa schematizmu z roku 1978:
Trenč. Stankovce (258).
Diecéza podľa schematizmu z roku 1978: Nitrianska

Zobrazenie citátov k farnosti
Zobrazenie farárov, administrátorov a kaplánov

Schematické zobrazenie kňazov pôsobiacich vo farnosti (farári a administrátori):

Od: Do: Meno: Funkcia: Poznámka:
1753 apr. 30. 1754 - - Kudlik, Andreas farár
1754 nov. 13. 1757 - - Malgóth, Georgius farár
1757 - - 1759 - - Frideczky, Paulus farár
1759 dec. - 1765 pribl. - Lieszkovszky, Stephanus farár
1765 - - 1771 - - Beško, Ján Krstiteľ excurrendo z trenč. Turnej
1771 jún - 1774 - - Bleho, Paulus farár
1774 máj - 1797 - - Paczkó, Andreas farár
1797 dec. - 1803 - - Gyurácsek, Ignatius farár
1803 jún - 1811 - - Knihár, Georgius farár
1811 jan. - 1840 - - Novotny, Antonius farár
1840 - - 1873 - - Urbánek, Antonius administrátor, farár
1873 - - 1877 - - Čulen, Michal farár
1877 dec - 1897 - - Radimecký, Michal farár
1897 - - 1899 - - Bučko, Štefan farár
1899 - - 1900 - - Brestenský, Dezider administrátor
1900 - - 1914 - - Brestenský, Dezider administrátor
1915 - - 1917 - - Czeizel, Rudolf administrátor
1917 - - 1917 - - Miklošovič, František administrátor
1917 - - 1926 - - Zlámal, Štefan farár
1926 - - 1934 - - Látečka, Andrej Eduard administrátor
1934 - - 1935 - - Cibuľa, Jozef (1907-1991) správca farnosti
1935 - - 1939 - - Vršanský Andrej, ThDr., JUDr. správca farnosti 1937 ThDr.
1939 - - 1942 - - Bucko, Anton správca farnosti
1942 - - 1987 - - Benko, Štefan (1911-1989) správca farnosti
1987 - - 2007 - - Martiš, Ferdinand správca farnosti 2005 honor. dekan