logo
bannermaria

Historický schematizmus slov. farností


Sečovce

Zriadenie:
zmienka 1334
Titul kostola:
P. M. Naneb. (1494)
Iné mená:
Sečovce TV/KI zemplín. 1948 pričl. o. Kochanovce. 1773 Gálszécs, Szecžowcze, 1786 Gálszécsch, Szečowcze, 1808 Gál-Szécs, Sečowce, 1863–1913 Gálszécs, 1920– Sečovce Kochanovce: 1773 Kohany, Kohanowcze, 1786, 1863–1913 Kohány, 1808 Kohány, Kohany, Kohanowce, 1920 Kahanovce, 1927–1948 Kochanovce
Filiálky podľa schematizmu z roku 1978:
1. Višňov (300), k. sv. Petra a Pavla (1920), 2. Bačkov (250), kap. sv. Antona Pad. (1970), 3. Dargov (250), 4. Hriadky (150), 5. Trnávka (80).
Diecéza podľa schematizmu z roku 1978: Košická

Zobrazenie citátov k farnosti
Zobrazenie farárov, administrátorov a kaplánov

Schematické zobrazenie kňazov pôsobiacich vo farnosti (farári a administrátori):

Od: Do: Meno: Funkcia: Poznámka:
1784 - - 1796 - - Ráday, Jozef farár
1796 aug. 6. 1829 - - Kecer, Melichar farár
1829 - - 1833 - - Henn, Ján farár
1834 - - 1851 - - Árossy, Jozef farár
1851 jún 27. 1865 - - Barvulský, Ján farár
1865 - - 1879 - - Nemešáni, Štefan farár
1879 - - 1887 - - Bittner, Alexej administrátor
1887 - - 1889 - - Bittner, Alexej farár
1889 - - 1904 - - Gáy, Ján administráto-farárr
1904 - - 1906 - - Mojš, Jakub administrátor
1906 - - 1911 - - Gáy, Ján farár
1912 - - 1931 - - Šikorský, Andrej (1856-1937) farár
1931 - - 1936 - - Rydarowski, Ľudovít administrátor-farár
1937 - - 1950 - - Rydarowski, Ľudovít farár
1951 - - 1990 - - Kapušanský, Andrej správca farnosti
1990 - - 2001 - - Butkovský, Michal farár