logo
bannermaria

Historický schematizmus slov. farností


Šaľa

Zriadenie:
starobylá
Titul kostola:
Kostol sv. Margita
Iné mená:
Šaľa: okres Šaľa/Nitriansky kraj (Nitrianska stolica) po 1786 pričl. o. Hetméň; 1960 pričl. o. Veča.
1773 Séllye, Sallya, 1786 Schellye, Schallya, 1808 Séllye, 1863, 1877–1882 Sellye, 1873 Selye, 1888–1913, 1938–1945 Vágsellye, 1920 Šaľa nad Váhom, Šaly, 1927–1938, 1945–1948 Šaľa, Sellye, 1948– Šaľa
----------------------
Hetméň: 1773 Hettmény, 1786 Hetmény
Veča: 1773 Vecse, 1808 Kis-Vecse et Nagy-Vecse, Alsó-Vecse et Felső-Vecse, 1863–1913, 1938–1945 Vágvecse, 1920 Veča, 1927–1938, 1945–1948 Veča, Vecse, 1948–1960 Veča
Diecéza podľa schematizmu z roku 1978: Trnavská
Pramene:
nem1894

Zobrazenie citátov k farnosti
Zobrazenie farárov, administrátorov a kaplánov

Schematické zobrazenie kňazov pôsobiacich vo farnosti (farári a administrátori):

Od: Do: Meno: Funkcia: Poznámka:
1332 medzi 1337 - - - Peter(1332,Šaľa) kňaz
1332 medzi 1337 - - - Mikuláš(1332,Veča) kňaz
1561 sp. - - - - Juraj (Šaľa, 1560) farár
1613 circa - 1615 - - Veresmarti Michael. farár
1625 circa - - - - Kišdy, Benedikt farár
1630 sp. - - - - Simándi, Štefan farár
1635 febr. - 1635 júl - Sečéni, Juraj farár
1647 sp. - - - - Guttay, František farár
1650 circa - 1663 - - Gubašoci, Ján farár
1670 jún 14. - - - Kondor, Ján farár
1687 júl 3. 1690 jan. - Kalmár, Jakub farár
1691 sept. 1. 1693 - - Szunyog, Pavol farár
1693 apr. 16. 1696 - - Okoličáni, Imrich Ladislav farár
1696 júl 4. 1699 - - Sebestény, Ján farár
1699 apr. - 1701 - - Kébel, Michal farár
1701 júl 26. 1714 máj - Machovič, Ján Imrich farár
1714 máj 8. 1717 júl 18. Loksay, Gabriel farár
1717 júl 22. 1730 okt. 16. Szapanczy, Martin farár
1730 okt. 12. 1738 apr. - Hegyi, Ján farár
1738 apr. 11. 1750 mar. - Széles, Juraj farár
1750 apr. 10. +1774 okt. 3. Saal, Štefan farár
1775 Feb. 4. 1797 jan. 18. Kendrai, Gabriel, SJ farár
1797 apr. - +1800 jún 8. Ernyey, Gabriel farár
1800 sept. 19. 1825 mar. 5. Stankovič, Anton farár
1825 apr. 24. 1845 jún 2. Durgut, Jozef Alojz farár
1845 júl 8. +1848 jan. 12. Lefánty, Ján farár
1848 mar. - +1876 feb. 20. Almáši, Štefan farár
1876 aug. 1. +1877 apr. 16. Bartoň, Jozef farár
1877 apr. 16. 1878 apr. 1. Bartoš, Ján farár
1878 apr. 1. 1902 - - Maháč, Alexander farár
1903 - - +1930 júl 6. Gombár, Juraj farár
1930 - - 1930 - - Gaál, František administrátor školský dekan
1930 - - 1930 - - Ryšavý, Michal administrátor
1931 - - 1938 - - Macháček, Pavol farár
1938 - - 1959 - - Ürge, Jozef (1889-) farár
1959 - - 1960 - - Cíferský, Ľudovít, SDB správca farnosti
1960 - - 1964 - - Klein, Vojtech správca farnosti
1965 - - 1969 - - Matuška, Pavol správca farnosti
1970 - - 1999 - - Blaho, Jozef správca farnosti dekan
1999 - - 2000 júl 1. Blaho, Jozef farár