logo
bannermaria

Historický schematizmus slov. farností


Sačurov

Zriadenie:
1739
Titul kostola:
Najsv. Srdce Jeţišovo (1769)
Iné mená:
Sačurov VT/PV zemplín. pred 1882 vyčl. o. Podčičva (po 1882 pričl. k o. Sedliská). 1773 Szacsur, Szacsurow, 1786 Sacschur, 1808 Szacsur, Sačurow, 1863, 1892–1900 Szacsur, 1888, 1902–1913 Szacsúr, 1920– Sačurov
Filiálky podľa schematizmu z roku 1978:
1. Seč. Polianka (1.600), k. Najsv. Trojice (1672), 2. Dlhé Kolčovo (890), k. Najsv. Trojice (1835), kap. p. M. Naneb, (1925), 3. Vranov-Lomnica (330), k. Naneb. Pána (1954), 4. Kamenná Poruba (390), 5. Dávidov (100), 6. Cabov (90).
Diecéza podľa schematizmu z roku 1978: Košická

Zobrazenie citátov k farnosti
Zobrazenie farárov, administrátorov a kaplánov

Schematické zobrazenie kňazov pôsobiacich vo farnosti (farári a administrátori):

Od: Do: Meno: Funkcia: Poznámka:
1332 medzi 1337 - - - Vavrinec(Dlhé Klčovo,1332) kňaz
1770 - - 1791 - - Sokvari, Baltazar farár
1791 - - 1792 - - Binner, Jozef administrátor
1793 - - 1800 - - Rozváczky, Štefan de Rozvadze farár
1800 - - 1811 - - Rácz, Štefan (1769-1811) farár
1811 - - 1813 - - Jánossy, Pavol farár
1813 - - 1814 - - Barna, Michal farár
1814 - - 1815 - - Skopetz, Ignác administrátor
1815 - - 1838 - - Tapolčáni, Ján administrátor-farár
1838 - - 1840 - - Füzesséry, Štefan administrátor
1840 - - 1873 - - Natafaluši, Karol administrátor
1873 - - 1878 - - Husovský, Ján (1840-1878) administrátor
1878 - - 1879 - - Mittermann, Alexander administrátor
1879 - - 1881 - - Pikula, Matej excurrendo z Vechca
1882 - - 1887 - - Bartay, Štefan administrátor
1887 - - 1899 - - Bartay, Štefan farár
1899 - - 1899 - - Makovič, Jozef administrátor
1899 - - 1936 - - Šefčík, Július administrátor
1936 - - 1937 - - Rydarowski, Ľudovít administrátor
1937 - - 1948 - - Kazimír, Alexander administrátor
1948 - - 1952 - - Zbojovský, Ján administrátor, farár
1952 - - 1952 - - Jacko, Michal správca farnosti
1952 - - 1954 - - Tkáč, Štefan administrátor
1954 - - 1956 - - Glinský, Ján správca farnosti
1956 - - 1957 - - Adamčák, Peter správca farnosti
1958 - - 1968 - - Pavlík, Valentín správca farnosti
1968 - - 1991 - - Marton, František správca farnosti
1991 - - 1995 - - Demeter, Ján farár