logo
bannermaria

Historický schematizmus slov. farností


Sabinov

Zriadenie:
zmienka 1248
Titul kostola:
Sťatia sv. Jána Krst. (14. st.)
Iné mená:
Sabinov SB/PV šariš. 1956 vyčl. o. Červená Voda; 1986 pričl. o. Orkucany. 1773 Cibinium, Szebeny, Zebn, Szabinow, 1786 Cibinium, Kisch-Szebeny, Sabinow, 1808 Cibinium, Kis-Szeben, Zeben, Sabínow, Sebínow, 1863–1913 Kisszeben, 1920 Sabinov, Sobinov, 1927– Sabinov Orkucany: 1773 Orkuta, Orkuczany, 1786 Orkuta, Orkutsany, 1808 Orkuta, Orkutcany, Orkuťany, 1863–1913 Orkuta, 1920–1986 Orkucany
Filiálky podľa schematizmu z roku 1978:
1. Jakubovany (800), k. sv. Vavrinca, m. (15. st.), kap. sv. Jána Nep. (1931), 2. Orkucany (600), k. Obet. Pána (15. st.), kap. sv. Jána Nep. (1815), 3. Červená Voda (150), 4. Drienica (50).
Diecéza podľa schematizmu z roku 1978: Košická

Zobrazenie citátov k farnosti
Zobrazenie farárov, administrátorov a kaplánov

Schematické zobrazenie kňazov pôsobiacich vo farnosti (farári a administrátori):

Od: Do: Meno: Funkcia: Poznámka:
1332 medzi 1337 - - - Mikuláš(Sabinov,1332) kňaz
1332 medzi 1337 - - - Dominik(Sabinov,1332) kňaz
1375 - - - - - Zibni, Jan farár
1435 - - - - - Štefan(1435, Sabinov) kňaz
1532 ? - 1532 - - Philadelphus, Anton farár
1674 - - 1676 - - Habdelicz, Michal farár
1676 - - 1683 - - Jelenchich, Juraj farár
1683 - - - - - Szaladiny, Cyprián farár
1692 - - 1694 - - Lendaczky, Ján farár
1694 - - 1696 - - Szagovics, Tomáš farár
1696 - - 1702 - - Arkabusz, Matej farár
1702 - - 1706 - - Jadovszky, Anton farár
1706 - - 1709 - - Szmutko, Štefan farár
1709 - - 1711 - - Répásy, Jakub farár
1711 - - 1723 - - Kortuczky, Ján farár
1723 - - 1735 - - Kolarči, Ján farár
1735 - - 1753 - - Philomela, Mikuláš farár
1753 - - 1772 - - Javcsak, Martin farár
1772 - - 1781 - - Pelcsik, Mikuláš farár
1781 - - 1812 - - Ludvik, Karol (1749) farár
1812 júl 1. 1812 nov. 1. Kažik, Ján Krstiteľ administrátor
1812 - - 1819 - - Vajnarovič, František farár
1819 - - 1835 - - Somogyi, Jozef st farár
1835 - - 1850 - - Szepesházy, Eduard farár
1850 - - 1862 - - Šoltés, Ján farár
1862 - - 1865 - - Onczay, Jozef farár
1865 - - 1890 - - Mazalík, Augustín farár
1891 - - 1922 - - Harčar, Peter farár
1922 - - 1946 - - Schütz, Eduard, Msgr administrátor, farár 1923 farár
1946 - - 1950 - - Dolobáč, Štefan farár
1950 - - 1959 - - Olejár, Štefan administrátor
1959 - - 1987 - - Ďurčák, Anton administrátor
1987 - - 1990 - - Butkovský, Michal farár
1990 - - 2005 - - Naščák, Jaroslav farár
2005 - - 2021 - - Cichý, Ladislav farár
2021 - - - - - Haratim, Marek farár