logo
bannermaria

Historický schematizmus slov. farností


Rudno nad Hronom

Zriadenie:
starobylá
Titul kostola:
Kostol sv. Imricha
Iné mená:
Rudno nad Hronom: okres Žarnovica/Banskobystrický kraj (Tekovská stolica)
1773 Rudnó, Rudno, 1786, 1808 Rudno, 1863–1902 Rudnó, 1907–1913 Garamrudnó, 1920 Hronské Rudno, 1927– Rudno nad Hronom
Diecéza podľa schematizmu z roku 1978: Banskobystrická
Stručné dejiny:
Farnosť je starobylá. Nachádza sa v páp. decimačných protokoloch, jej farár Ján platil desiatok 6 gr. V Pazmáňovom katalógu sa nenachádza, ale vizitátor r. 1559 našiel tu farára Martina Vámosa. Za reformácie prešla do rúk evanjelikov. Za rekatolizácie ju nemohli obsadiť kňazom, preto ju zverili licenciátom. Po skončení náboženských vojen bola pripojená ako filiálka k Žarnovici. R. 1788 zriadili tu miestnu kapl. stanicu a r. 1807 ju systemizovali na faru.

Zobrazenie citátov k farnosti
Zobrazenie farárov, administrátorov a kaplánov

Schematické zobrazenie kňazov pôsobiacich vo farnosti (farári a administrátori):

Od: Do: Meno: Funkcia: Poznámka:
1332 medzi 1337 - - - Ján(1332,Rudno nad Hronom) kňaz
1559 a 1561 - sp. - Vámos Martinus. farár
1692 júl 11. 1698 - - Tiszóczy, Pavol farár
1698 aug. 30. 1699 - - Jezovský, Pavel licenciát
1699 - - 1710 - - Bahovics, Juraj licenciát
1710 - - 1788 - - spravované zo Žarnovice
1788 - - 1791 - - Pleskay, Pavel miestny kaplán
1791 - - 1793 - - Peťko, Andrej (1763-1844) miestny kaplán
1793 - - 1800 - - Pisch, Ignác miestny kaplán
1800 - - 1802 - - Spevák Jozef miestny kaplán
1802 - - 1803 - - Veis Jozef miestny kaplán
1803 - - 1807 - - Veis Jozef miestny kaplán
1807 - - 1811 - - Veis Jozef farár
1811 - - 1817 - - Dermár, Ján farár
1817 - - 1818 - - Prileský, Andrej administrátor
1818 - - 1824 - - Laho, Matej (1787-1847) farár
1824 - - 1825 - - Dvorágh, Jozef farár
1825 - - 1830 - - Simunyi, Juraj farár
1830 - - 1837 - - Mesík, Andrej farár
1837 - - 1846 - - Bendík, Ján farár
1846 - - 1848 - - Herban, Michal farár
1848 - - 1857 - - Čellár, Ján farár
1857 - - 1863 - - Liegerhoffer, Jozef farár
1863 - - 1865 - - Peťko, Andrej (1763-1844) farár
1865 - - 1877 - - Csutkay, Štefan farár
1877 - - 1891 - - Kršák, Ján farár
1891 - - 1891 - - Kačka, Jozef administrátor
1891 - - 1896 - - Matyasovics, Ján farár
1896 - - 1896 - - Lábay, Ferdinand administrátor
1896 - - 1908 - - Cebecauer, Anton farár
1908 - - 1914 - - Hiadlovský, Jozef farár
1914 - - 1914 - - Székely, Bernard Ján, OFM administrátor
1914 - - 1920 - - Riedl, Ľudovít farár
1920 - - 1931 - - Dvihally Vojtech farár
1931 - - 1932 - - Rusko, Rudolf excurrendo z Novej Bane
1932 - - 1933 - - Čerei, Štefan (1885-1964) farár
1933 - - 1938 - - Záň, Jozef farár
1938 - - 1940 - - Janeček, Karol farár
1940 - - 1948 - - Pizerák, Martin správca farnosti
1948 - - 1957 - - Bobrovský, Ľudovít administrátor
1957 - - 1960 - - Várnai Vojtech administrátor
1960 - - 1968 - - Administrovalo sa zo Žarnovice excurrendo zo Žarnovice
1968 - - 1979 - - Wahlandt, Vincent správca farnosti 1976 asesor
1980 - - 1987 - - Marek, Miroslav správca farnosti
1988 - - 1990 - - Marcin, Ján správca farnosti
1990 - - 1998 - - Rozinaj Ján správca farnosti
1998 - - 2001 - - Sojka, Anton farár