logo
bannermaria

Historický schematizmus slov. farností


Rožňava

Zriadenie:
starobylá
Titul kostola:
Kostol Nanebovzatia Panny Márie
Iné mená:
Rožňava : okres Rožňava/Košický kraj (Gemerská, resp. Gemersko-malohontská stolica) 1960 pričl. o. Nadabula; 1960–1990 pričl. o. Čučma; 1976–1990 pričl. o. Brzotín, Jovice, Kružná.
1773 Rosnyó, Rossenau, Rossnawa, 1786 Rosenau, Rožnawa, Rosnavia, Rozsnyo- -Bánya, Rózsabánya, 1808 Rosnavia, Rozsnobánya, Rosenau, Rožňawa, 1863–1877 Rosnyó, 1882–1913, 1938–1945 Rozsnyó, 1920 Rožňava, 1927–1938, 1945–1948 Rožňava, Rozsnyó, 1948– Rožňava
-------------------
Nadabula: 1773, 1786 Nadabula, Nadebula, 1808 Nadabula, Nedebula, 1863–1902 Nadabula, 1907–1913, 1938–1945 Sajóháza, 1920–1938, 1945–1960 Nadabula
Filiálky podľa schematizmu z roku 1978:
. 1. Brzotín (680), k. sv. Anny (1798), 2. Čučma (200), k. Krista Kr. (1939), 3. Kružná (120), k. B. S. J. 4. Nadabula (560), kap. B. S. J., 5. Rakovnica (180), k. sv. Michala (1827), k. sv. Márie Magd. hor. (1627), 6. Rudná (360).
Diecéza podľa schematizmu z roku 1978: Rožňavská
Pramene:
nem1894

Zobrazenie citátov k farnosti
Zobrazenie farárov, administrátorov a kaplánov

Schematické zobrazenie kňazov pôsobiacich vo farnosti (farári a administrátori):

Od: Do: Meno: Funkcia: Poznámka:
1332 medzi 1337 - - - Štefan(1332,Brzotín) kňaz
1500 sp. - - - - Vavrinec (Rožňava, 1500 farár
1657 mar. - - - - Mártonfalvy Ignatius cum sotio, e S. J farár
1665 sp. - - - - Viszocsányi Franciscus farár
1671 jún 9. 1677 - - Sartoris, Martin Andrej farár
1678 - - 1688 - - baloghvalentin farár
1707 feb. 12. - - - Szentgyörgyi, Štefan (Tvrdošovce, 1675) farár
1714 sp. - - - - Szilágyi Stephanus farár
1717 sp. - - - - kanovicmartinsj pôsobil
1717 sp. - - - - kovacsicsjan pôsobil
1721 - - 1723 - - Kontil, Andrej, SJ farár
1724 sp. - 1727 - - Kovácsics, Ján farár
1727 - - - - - Zarkóczy Adamus farár
1730 sp. - - - - Bakay Gabriel farár
1730 - - 1735 - - Szabó Franciscus farár
1735 - - - - - Berzevici, Juraj Alexander farár
1744 sp. - - - - Fodor, Ján farár
1744 - - - - - Farkaš, Anton z Trnavy farár
1753 - - 1754 - - Job, Gabriel, SJ farár
1754 - - 1761 - - Červeňanský, Juraj farár
1761 - - 1765 - - Kelečéni, Ignác, SJ farár
1765 - - 1776 - - Reck Josephus farár
1770 - - 1773 - - Miller, Ján, SJ farár
1773 okt. - - - - Makay, Michal farár
1811 sp - - - - Békessy Stephanus farár
1812 sp - - - - Vitéz Andreas, Praep. Can. farár
1821 sp - 1825 sp. - Szent-Miklóssy Ludovicus administrátor
1827 sp. - - - - Kvatskay Aloyzius administrátor
1828 sp. - 1841 sp - Szokol Joannes Can. farár
1844 sp - - - - Szent-Miklóssy Ludovicus farár
1853 sp - - - - Markovits Martinus Can. farár
1951 - - 1954 - - Seltsam Ladislav správca farnosti
1978 - - - - - Várközi, Štefan správca farnosti