logo
bannermaria

Historický schematizmus slov. farností


Rosina

Zriadenie:
r. 1400 už jestvovala
Titul kostola:
sv. Kataríny (1776)
Iné mená:
Rosina: okres Žilina/Žilinský kraj (Trenčianska stolica) 1980–1990 pričl. k o. Žilina. 1773, 1808 Roszina, Rosyna, 1786 Roszina, 1863 Roszina, Rozsina, 1873–1902 Roszina, 1907–1913 Harmatos, 1920–1979, 1990– Rosina
Filiálky podľa schematizmu z roku 1978:
Žilina-Trnové (2.000), k. sv. Juraja, m., drev. (1900).
Diecéza podľa schematizmu z roku 1978: Nitrianska

Zobrazenie citátov k farnosti
Zobrazenie farárov, administrátorov a kaplánov

Schematické zobrazenie kňazov pôsobiacich vo farnosti (farári a administrátori):

Od: Do: Meno: Funkcia: Poznámka:
1420 sp. - - - - Mile, Andrej farár
1657 sp. - - - - Beluši, Ján farár
1668 sp. - - - - Osláni, Pavol farár
1674 sp. - - - - Kubica, Tomáš farár
1683 aug. 8. 1684 - - Schvach, Juraj administrátor
1684 - - 1694 - - Vankovič, Michal farár
1694 - - 1703 - - Kostka, Gašpar farár
1703 - - 1709 - - Borza, Mathias farár
1709 - - 1716 - - Ambruš, Štefan farár
1716 - - 1736 - - Fraterovics, Andreas farár
1737 jan. 1. 1738 máj 25. Hudek, Joannes farár
1738 máj 29. 1750 - - Bátory, Ladislav farár
1750 júl 22. 1760 - - Pinka, Ján farár
1760 sept. 1. 1775 - - Škrekaj, František farár
1775 - - 1790 - - Otrokóci, Jozef farár
1790 - - 1797 - - Bresztyenszky, Josephus farár
1797 - - +1805 - - Bánovszky, Stephanus farár
1805 - - 1820 - - Rázga, Ladislav farár pravdep.
1820 - - 1822 - - Czápay, Michael kaplán, administrátor
1822 - - 1835 Júl 21 Janácz, Joannes farár
1835 - - 1835 - - Blaškovič, Peter administrátor
1836 - - 1878 - - Borčický, Ľudovít farár
1878 - - 1878 - - Adamovič, Pavol farár
1879 - - +1907 aug. 11. Ševčík, Karol farár
1907 - - 1907 - - Beneš, Jozef (1883-1945) administrátor
1907 - - 1936 - - Blažek, Ľudovít farár
1936 - - 1939 - - Janáč - Hrubý, Ignác administrátor
1939 - - 1940 - - Hudec, Štefan (1910-1989) správca farnosti
1940 - - 1958 - - Piterka, Anton administrátor
1958 - - 1961 - - Minárik, Jozef (1912-1991) správca farnosti
1961 - - 1962 - - Kiška, Ladislav správca farnosti
1962 - - 1968 - - Kúdela, Jozef správca farnosti
1969 - - +1981 apríl 21. Gallo, Michal správca farnosti 1976 honor. dekan
1981 - - 1987 - - Majtán, Pavol správca farnosti
1987 - - 1997 - - Floriš, Emil správca farnosti