logo
bannermaria

Historický schematizmus slov. farností


Rišňovce

Zriadenie:
starobylá
Titul kostola:
Kostol Najsvätejšej Trojice
Iné mená:
Rišňovce: okres Nitra/Nitriansky kraj (Nitrianska stolica) 1925 zlúč. o. Dolné Rišňovce a Horné Rišňovce.
1925– Rišňovce
Dolné Rišňovce: 1773 Alsó-Récseny, Dolne Riss[ň]owcze, 1786 Alschó-Récschény, 1808 Alsó-Récsény, Unter-Ritschen, Dolní Ryssňowce, 1863–1913 Alsórécsény, 1920–1925 Dolné Rišňovce
Horné Rišňovce: 1773 Felső-Récseny, Horne Riss[ň]owcze, 1786 Felschő-Récschény, 1808 Felső-Récsény, Ober-Ritschen, Horní Ryssňowce, 1863–1913 Felsőrécsény, 1920–1925 Horné Rišňovce
Filiálky podľa schematizmu z roku 1978:
1. Kläčany pri Hlohovci (1.170), k. sv. Martina T. (1934), 2. Sasinkovo (715), k. sv. Kataríny Alex. (1802).
Diecéza podľa schematizmu z roku 1978: Trnavská
Pramene:
nem1894

Zobrazenie citátov k farnosti
Zobrazenie farárov, administrátorov a kaplánov

Schematické zobrazenie kňazov pôsobiacich vo farnosti (farári a administrátori):

Od: Do: Meno: Funkcia: Poznámka:
1332 medzi 1337 - - - Mikuláš (Rišňovce, 1332) farár
1699 aug. 18. 1703 apr. - Mráz, Juraj farár
1703 apr. 24. 1709 mar. - Mihalovič, Ján (Chynorany, 1699) farár
1709 mar. 19. 1710 - - Fábry, Juraj (Rišňovce, 1709) farár
1710 máj 8. 1713 mar. 15. Štetina, Andrej Alojz farár
1713 júl 31. 1715 nov. - Muzny, Juraj farár
1715 nov. 14. 1723 feb. - Gunda, Ján farár
1723 feb. 9. 1724 máj - Struharovics, Peter farár
1724 mar. 24. 1724 mar. - Chynoriansky, Juraj farár
1724 máj 6. 1740 jún - Radiczky, Matej farár
1740 mar. 11. 1746 jún - Visnyovszky, Emericus Daniel Alexius farár
1746 jún 27. 1755 júl - Kačkovič, Štefan (1702-1769) farár
1755 júl 17. 1757 nov. - Janoška, Ján (Kovarce, 1775) farár
1757 nov. 18. 1762 sept. - Kramoliš, František farár
1762 sept. 1. 1764 sept. 12. Škultéty, Andrej (1737-1805) farár
1764 sept. 20. 1766 sept. 8. Kolbach, Jozef farár
1766 sept. 15. +1772 dec. 24. Klimo, Ján (Rišňovce, -1772) farár
1773 jan. 11. 1781 - - Chnorec, Juraj Martin farár
1781 - - +1791 jan. 30. Lalkovics, Pavol farár
1791 feb. 17. 1803 - - Časta, Anzelm, OSPPE farár
1803 - - +1806 jan. 26. Kovecz, Vojtech farár
1806 - - 1818 - - Eckler, Jozef farár
1818 - - 1822 - - Brhlovič, Jozef farár
1822 - - +1830 nov. - Anderla, Ján Nepomuk farár
1830 - - +1831 máj 25. Skalický, Jozef farár
1831 - - 1835 - - Pereszlényi, Štefan farár
1835 - - 1844 - - Vörös Antonius. farár
1844 jún 10. 1865 aug. 24. Hýrošš, Karol (1811-1867) farár
1865 okt. 9. 1886 mar. 28. Butašovič, Ignác farár
1886 - - 1900 - - Paulovič, Pavol farár
1900 - - 1911 - - Rákóczy, Jozef administrátor, farár 1901 farár
1911 po - 1912 - - Avar Štefan (Libor) administrátor
1912 - - 1937 - - Štefanovič, Félix Ján, OFM farár
1937 - - 1938 - - Hollóš Július administrátor
1938 - - 1945 - - Hudec Ján farár
1945 po - 1965 - - Rácz, Štefan (1897-1972) administrátor
1965 - - 1990 - - Moravčík, Sanctes Štefan, OFM správca farnosti
1990 - - 1999 júl 1. Loziňák, Jozef farár