logo
bannermaria

Historický schematizmus slov. farností


Rimócz(Maďarsko)

Zriadenie:
starobylá
Titul kostola:
Kostol sv. Mikuláša, biskupa
Iné mená:
Rimolcz, Rimócz.
Pramene:
nem1894

Zobrazenie citátov k farnosti
Zobrazenie farárov, administrátorov a kaplánov

Schematické zobrazenie kňazov pôsobiacich vo farnosti (farári a administrátori):

Od: Do: Meno: Funkcia: Poznámka:
1332 a 1343 - sp. - Mikuláš (Rimóc, 1332) farár
1666 feb. 3. 1700 - - Farkaš, Štefan Volfgang farár
1700 apr. 29. 1705 - - Gunda, Ján farár
1705 jún 6. 1706 - - Horváth, Pavol Ján farár
1706 apr. 14. 1707 - - Gunda, Ján farár
1707 Marc. 25. 1709 - - Návoy Ján (Domadice, 1701) farár
1709 júl 3. 1721 jan. 6. Bokroš, Juraj farár
1721 jan. 29. 1730 mar. 30. Kémley, Štefan farár
1730 apr. 17. 1730 aug. 7. Kovács, Pavol Alexander farár
1730 nov. 30. 1736 okt. 28. Blaho, Ján (1700?-1755) farár
1736 okt. 28. +1757 nov. 7. Balogh, Alexander farár
1757 dec. 24. +1776 jan. 29. Velenczey Franciscus. farár
1776 feb. 10. +1780 jún 18. Sinkay, Jozef farár
1781 - - 1793 jún 5. Nagy, František (1738-1798) farár
1793 jún 5. 1802 okt. 31. Maďaraši, František (1762-1838) farár
1802 - - +1812 feb. 7. Gulík, Michal farár
1812 feb. 24. +1827 aug. 6. Linter, Ján farár
1827 aug. 28. 1827 okt. 5. Benčík, Jozef farár
1827 okt. 5. 1835 júl 9. Kovács, František (Štúrovo, -1841) farár
1835 júl 9. 1842 - - Jekelfalusy, Vincent farár
1842 máj 4. 1860 - - Zaffiry Josephus. farár
1860 máj 3. 1874 - - Gyürky, Vincent farár
1874 máj 1. - - - Krigovský, Henrich farár
1900 - - - - - Frank, Štefan farár 1927 okr. dekan
1930 - - - - - Hajós, Rudolf administrátor