logo
bannermaria

Historický schematizmus slov. farností


Rakúsy

Zriadenie:
starobylá
Titul kostola:
Kostol Sv. Martina (1883)
Iné mená:
Rakus (1289), Rukuz (1294), Ragws, Raguz (1329), 1773 Rokuss, Rox, 1786 Rokus, Rox, Rakusy, 1808 Rokusz, Roks, Rakusy, Rakausy, 1863, 1888–1902 Rókusz, 1873–1882 Rokusz, 1907–1913 Rókus, 1920 Rokus, 1927–1948 Rakúsy, Roks, 1948– Rakúsy.
Filiálky podľa schematizmu z roku 1978:
1. Mlynčeky (500), k. sv. Jána Krst. (1968), 2. Stráne pod Tatrami (480), k. sv. Petra a Pavla (15. St.).
Diecéza podľa schematizmu z roku 1978: Spišská
Stručné dejiny:
Existencia pôvodného rím.-kat. kostola je podľa archívnych záznamov známa už v roku 1307. Nový kostol postavený v 2. polovici 19. storočia bol zasvätený sv. Martinovi biskupovi a pravdepodobne z tohto obdobia pochádza aj obraz Sv. Martina na koni deliaceho sa o plášť so žobrákom od neznámeho autora.

Zobrazenie citátov k farnosti
Zobrazenie farárov, administrátorov a kaplánov

Schematické zobrazenie kňazov pôsobiacich vo farnosti (farári a administrátori):

Od: Do: Meno: Funkcia: Poznámka:
1960 - - 1965 - - Vrábeľ, Ladislav správca farnosti
1970 - - 1977 - - Horváth, Štefan, SVD správca farnosti
1977 - - - - - Tatarko, Anton správca farnosti
1977 - - 1989 - - Tatarko, Anton administrátor
1989 07 01 - - - Baldovský, Stanislav farský_administrátor