logo
bannermaria

Historický schematizmus slov. farností


Rajec

Zriadenie:
od XI. storočia
Titul kostola:
sv. Ladislava (1120).
Iné mená:
Rajec: okres Žilina/Žilinský kraj (Trenčianska župa) 1971–1997 pričl. o. Šuja; 1971–1990 pričl. o. Ďurčiná; 1773, 1808 Rajecz, Rajec, 1786 Rajecz, 1863– Rajec Šuja: 1773, 1808, 1863–1913 Suja, 1786 Sujo, 1920–1971, 1997 Šuja
Filiálky podľa schematizmu z roku 1978:
1. Ďurčiná (1.082), kap. sv. Michala (1910), 2. Jasenové (635), kap. B. S. J. (1908), 3. Kľače (426) kap. P. M. (1934), 4. Malá Čierna (372), kap. sv. Kríža (1942), 5. Šuja (372), 6. Veľká Čierna (460), kap. sv. Cyrila a Metoda (1974), 7. Zbyňov (905).
Diecéza podľa schematizmu z roku 1978: Nitrianska

Zobrazenie citátov k farnosti
Zobrazenie farárov, administrátorov a kaplánov

Schematické zobrazenie kňazov pôsobiacich vo farnosti (farári a administrátori):

Od: Do: Meno: Funkcia: Poznámka:
1332 medzi 1337 - - - Pavol(1332,Rajec) kňaz
1428 sp. - - - - Sebastián (Rajec, 1428) kňaz
1672 - - 1676 - - Kračún, Matúš farár
1677 - - 1683 - - Schvach, Juraj farár
1684 - - 1721 - - Ďuračka, Martin farár
1721 - - 1735 - - Ladislaides, Ján farár
1735 - - +1741 - - Demeter, Stephanus farár
1741 - - 1746 - - Lukáči, Ján farár
1746 - - 1767 - - Lukáč, Martin (18. storočie) farár
1767 - - 1782 - - Pinka, Ján farár
1782 - - +1791 - - Kossuth, Andreas farár
1792 - - +1807 sept. 20. Záhorak, Josephus farár
1807 - - +1808 - - Akay, Karol farár
1808 - - +1825 - - Halász, Andreas farár
1825 - - 1836 - - Tucsko, Mathias farár
1836 - - +1851 - - Szurovy, Joannes farár
1851 - - +1888 - - Ríha, Ján farár
1888 - - 1891 - - Oravský, Rudolf administrátor
1891 - - 1898 - - Nemček, František farár
1899 - - 1899 - - Blunár, Ján administrátor
1899 - - 1933 - - Baroš, Karol farár
1933 - - 1933 - - Tiso, Ján administrátor
1933 - - 1937 - - Herodek, František farár
1937 - - 1939 máj 1. Miklošovič, František administrátor
1939 máj 1. 1957 - - Marsina, Alojz farár
1957 - - 1957 - - Baláži, Ľudovít, Mons. administrátor
1958 - - 1961 - - Krčmárik Pavol správca farnosti 1959 okr. dekan
1961 - - 1966 - - Miklovič, Serafin Anton, OFM správca farnosti
1966 - - 1969 - - Vanko, Pavol správca farnosti
1969 - - 1971 - - Kúsek, Štefan správca farnosti
1972 - - 1990 nov. 15. Smatana, Teodor správca farnosti zást. okr. dekana Žilina, 1980 č. kanonik, č. občan
1990 po - 2003 - - Keblušek, Michal správca farnosti 2000 monsignor