logo
bannermaria

Historický schematizmus slov. farností


Radošovce

Zriadenie:
starobylá
Titul kostola:
Kostol Narodenia Panny Márie
Iné mená:
Radošovce: okres Skalica/Trnavský kraj (Nitrianska stolica) 1976 pričl. o. Vieska.
1773 Radossocz, Radoschotz, Radocžowcze, 1786 Radoschócz, Radossowce, 1808 Radosócz, Radossowce, 1863–1907 Radosóc, 1913 Felsőrados, 1920– Radošovce
Vieska: 1773 Veszka, Weska, 1786 Weszka, 1808 Viészka, Wieska, Wěska, 1863–1913 Vészka, 1920 Vieska, Véska, 1927–1975 Vieska
Filiálky podľa schematizmu z roku 1978:
1. Dubovce (892), k. sv. Žofie (1870), k. sv. Antona Pad. (1904), 2. Lopašov (316), k. sv. Vendelína (1842), 3. Oreské (352) k. sv. Medarda (1915).
Diecéza podľa schematizmu z roku 1978: Trnavská
Pramene:
nem1894

Zobrazenie citátov k farnosti
Zobrazenie farárov, administrátorov a kaplánov

Schematické zobrazenie kňazov pôsobiacich vo farnosti (farári a administrátori):

Od: Do: Meno: Funkcia: Poznámka:
1561 - - - - - Michal (Brusno, 1561) farár
1600 medzi 1700 - - - Missek, Ján farár
1630 sp. - - - - Zacharias. farár
1630 sp. - - - - Dives, Ján farár
1634 sp. - - - - Smutko, Michal (Radošovce, 1630) farár
1636 - - 1648 máj 18. Radijovič, Matej farár
1648 sept. 14. 1651 - - Bolerázi, Martin farár
1651 - - 1659 - - Lužinský, František Sebastián farár
1659 jún 23. 1663 - - Valkovics Michael. farár
1663 apr. 30. 1669 febr. 3. Petrus, Valentín farár
1669 aug. 26. 1679 aug. - Bartošovič, František farár
1679 aug. 20. 1703 dec. - Simonchics, Pavol Ignác farár
1704 apr. 2. 1704 máj 7. Bobot, Ján Michal farár
1704 máj 7. +1715 feb. 10. Valovics Martinus. farár
1715 feb. 12. 1715 dec. 23. Konder, Juraj farár
1716 jan. 18. +1737 mar. 9. Dankovič, Ján farár
1737 mar. 20. 1740 - - Sádecký, Ján (Lokca, -1739) farár
1740 apr. 30. 1744 feb. 7. Barcaj, Martin (18. stor.) farár
1744 feb. 7. +1777 feb. 20. Polakovič, František farár
1777 máj 31. +1777 nov. 16. Stvrteczay, Pavol farár
1778 jan. 8. +1809 nov. 11. Medňanský, Ignác (1731-1809) farár
1809 nov. - +1810 feb. 17. Trsztyánszky, Matúš farár
1810 jan. 29. 1848 mar. 13. Šedivý, Jozef farár
1848 mar. - +1864 júl 8. Krigovský, Rudolf farár
1864 okt. 20. +1870 okt. 24. Mastik, Ján farár
1871 feb. 7. 1893 - - Kučera, Jozef farár
1893 - - 1894 - - Jambor, Peter (1860-po r. 1920) administrátor
1893 - - 1901 - - Buczkó Joannes farár
1901 - - 1913 - - Michálek, Ján (1852-1930) farár dekan
1913 - - 1914 - - Rovenszky, Štefan administrátor
1914 - - 1929 - - Rovenszky, Štefan farár 1916 okr. dekan
1929 - - 1930 - - Klčo Ján administrátor
1930 - - 1932 - - Chrenko, Štefan správca farnosti
1933 - - 1942 ? - Cintula, Štefan farár
1942 - - 1943 - - Nemec, Ján administrátor
1943 - - 1952 - - Blažo, Michal farár
1952 - - 1964 - - Šimonovič, Ján, SchP správca farnosti
1964 - - 1967 - - Tomašovič, Michal správca farnosti
1966 - - 1968 - - Dorušák, Ladislav správca farnosti
1968 - - 1999 - - Rehák, Albert správca farnosti
1999 - - 2002 júl 1. Rehák, Albert farár
2007 - - 2014 - - Karáč Jozef, farár
2014 - - - - - Tuma Viliam farár