logo
bannermaria

Historický schematizmus slov. farností


Radošina

Zriadenie:
starobylá
Titul kostola:
Kostol Najsvätejšej Trojice
Iné mená:
Radošina: okres Topoľčany/Nitriansky kraj (Nitrianska stolica) 1976 pričl. o. Bzince; 1976–1990 pričl. o. Orešany .
1773 Radoszna, Radoschin, Radossina, 1786 Radoszna, Radossina, 1808 Radosna, Radossina, 1863–1913 Radosna, 1920 Radošina, 1927–1948 Radošiná, 1948– Radošina
-----------------
Bzince: 1773 Bzincz, Bzincze, 1786 Bzincz, Bzinze, 1808 Bzincz, Bzýnce, 1863–1907 Bzinc, 1913 Bod, 1920–1976 Bzince
Filiálky podľa schematizmu z roku 1978:
Behynce (časť Y. Rip-ňan, 490), k. P. M. Ruž. (1899), 2. Bzince (370), kap. (1969).
Diecéza podľa schematizmu z roku 1978: Trnavská
Pramene:
nem1894

Zobrazenie citátov k farnosti
Zobrazenie farárov, administrátorov a kaplánov

Schematické zobrazenie kňazov pôsobiacich vo farnosti (farári a administrátori):

Od: Do: Meno: Funkcia: Poznámka:
1332 medzi 1337 - - - Jakub (Radošina, 1332) farár
1332 medzi 1337 - - - Mikuláš(1332,Behynce) kňaz
1559 - - - - - Ján (Radošina, 1559) farár
1561 - - - - - Juraj (Radošiná, 1560) farár
1604 - - - - - Dejtey, Ján farár
1613 - - - - - Vontus Joannes. farár
1626 - - 1626 - - Micenus, Ján farár
1630 sp. - - - - Smutko, Michal (Radošovce, 1630) farár
1634 sp. et 1636 - - Radosnay, Mikuláš farár
1647 sp. - - - - Suvachka, Ján farár
1657 sp. - - - - Apáthy, Ján (17. stor.) farár
1664 aug. 20. 1666 - - Valkovics Michael. farár
1666 jún 11. 1669 - - Faloni, Šimon Peter farár
1669 júl 26. 1672 - - Holovitius, Pavol farár
1672 - - 1674 - - Lužinský, František Sebastián farár
1674 jún 30. 1675 - - Dobrocsányi, Štefan farár
1675 jún 23. 1677 - - Mrázy, Ján František farár
1677 máj 5. +1684 - - Polóni, Ján Václav farár
1684 apr. 14. 1686 - - Mateička, Leopold farár
1686 apr. 2. 1690 mar. 23. Domaniky, Matej farár
1690 - - 1692 - - Fančovič, Štefan farár
1692 jún 14. 1704 - - Kostka, Ján (1638-1709?) farár
1704 jún 18. 1722 sept. 27. Vranovics Martinus, Ignatius. farár
1722 okt. 23. +1735 - - Sztorovics, Michal farár
1735 jan. 11. +1748 apr. 3. Sichma, Juraj farár
1748 apr. 20. 1765 - - Nedecký, Gabriel farár
1765 okt. 5. +1779 feb. 25. Sironyi, Ján farár
1779 - - +1784 dec. 5. Benáczi, Ladislav farár
1784 - - 1807 okt. 8. Fejérpataky, Gabriel farár
1808 - - 1844 - - Trajčík, Jozef farár
1844 jan. 7. +1876 sept. 19. Riššák, Ondrej farár
1876 - - +1887 feb. 24. Lacuška, Jozef farár
1887 - - 1922 - - Pulmann, Andrej farár
1922 - - 1944 - - Janík Rudolf farár 1933 prísediaci, 1936 zást. dekana, 1937 dekan, 1943 inšpektor nár. škôl Nitra
1944 - - 1985 - - Balogh, Andrej (1905-1988) farár dekan
1986 - - - - - Šipoš Stanislav, PaedDr. farár