logo
bannermaria

Historický schematizmus slov. farností


Radoma

Zriadenie:
1750
Titul kostola:
P. M. Ruž. (1792)
Iné mená:
Radoma SK/PV šariš. 1773, 1786, 1808, 1863– Radoma
Filiálky podľa schematizmu z roku 1978:
1. Mestisko (450), k. P. M. Narod. (1843), kap. sv. Kríža, 2. Okrúhle (351), k. sv. Martina, b. (1909), 3. Šandal (175), k. P. M. Naneb. (1969), os. Beňadikovce (6), Fijaš Hrabovčík, Matovce (4), Mlynárovce (4), Rakovčík (16), Rovné (16), Soboš (12), Šapinec (5), Štefúrov (4), Šariš. Štiavnik (21), Valkovce (14).
Diecéza podľa schematizmu z roku 1978: Košická

Zobrazenie citátov k farnosti
Zobrazenie farárov, administrátorov a kaplánov

Schematické zobrazenie kňazov pôsobiacich vo farnosti (farári a administrátori):

Od: Do: Meno: Funkcia: Poznámka:
1782 - - 1817 - - Zarnovetzky, Ján farár
1817 - - 1820 - - Lessinszky, Štefan administrátor
1820 - - 1834 - - Tormáši, Andrej administrátor
1835* - - 1837* - - Adamy, Guido, OFM administrátor
1835 - - 1868 - - Kvartek, Adam administrátor-farár
1869 - - - - Schmidt, Jozef (1839-1885) administrátor-farár
1885 - - 1899 - - Kuzmiák, Štefan ml administrátor
1889 - - - - - Ondzik, Pavol farár
1899 - - hneď - - Pospech, Jozef Kapistrán, OFM administrátor
1924 - - 1933 - - Mitro, Michal administrátor-farár
1935 po - 1941 - - Fialka, Jozef administrátor
1942 - - 1945 - - Glinský, Ján správca farnosti
1946 - - 1950 - - Duraj, Juraj administrátor
1950 - - 1950 po - Dráb, Štefan administrátor
1951 - - 1952 - - Jendželovský, Juraj správca farnosti
1952 - - 1955 - - Tkáčik, Andrej správca farnosti
1955 - - 1960 - - Turčáni, Ladislav správca farnosti
1960 - - 1964 - - Dolobáč, Štefan správca farnosti
1963 - - 1973 - - Kováč, Vincent správca farnosti
1964 okt. 1. 1973 - - Kováč, Vincent farár
1974 - - - - - Macko, Ján správca farnosti
1979 - - 1980 - - Zlatohlavý Anton administrátor
1981 - - 1982 - - Takáč Juraj administrátor
1988 - - 1990 - - Kaminský, Pavel administrátor
1991 - - 2004 - - Palša, Andrej farár
2004 - - - - - Onderčin, Ľuboš farár