logo
bannermaria

Historický schematizmus slov. farností


Rabča

Titul kostola:
P. M. Navštív. (1768).
Iné mená:
Rabča NO/ZI orav. 1773 Rabcsa, Rabcža, 1786 Rabcscha, 1808 Rabcsa, Rapča, 1863, 1888–1913 Rabcsa, 1873–1882 Rapcsa, 1920– Rabča
Filiálky podľa schematizmu z roku 1978:
1. Or. Polhora (3460), k. B. S. J. (1971), kap. B. S. J. (1926), 2. Sihelné (1740), kap. P. M. Sedemb. (1957).
Diecéza podľa schematizmu z roku 1978: Spišská

Zobrazenie citátov k farnosti
Zobrazenie farárov, administrátorov a kaplánov

Schematické zobrazenie kňazov pôsobiacich vo farnosti (farári a administrátori):

Od: Do: Meno: Funkcia: Poznámka:
1811 sp. - 1829 sp. - Zboia Nicolaus farár
1836 sp. - 1856 sp. - Matkovtsik Ignatius farár
1857 po - - - - Latzko, Mikuláš farár
1952 - - 1953 - - Doranský, Andrej (1915) správca farnosti
1967 - - - - - Zibrin, František správca farnosti