logo
bannermaria

Historický schematizmus slov. farností


Pusté Úľany

Zriadenie:
starobylá, obnovená r. 1715
Titul kostola:
Kostol sv. Ladislava, kráľa.
Iné mená:
Pusté Úľany: okres Galanta/Trnavský kraj (Bratislavská stolica)
1773 Puszta-Födémes, 1786 Puszta-Födimesch, 1808 Puszta-Födémes, Pusta Fedýmeš, 1863–1913 Pusztafödémes, 1920–1948 Pustý Fedýmeš, 1948– Pusté Úľany
Diecéza podľa schematizmu z roku 1978: Trnavská
Stručné dejiny:
Farnosť je starobylá, časom zanikla a stala sa filiálkou Voderadov. Obnovená bola r. 1715.
Pramene:
nem1894

Zobrazenie citátov k farnosti
Zobrazenie farárov, administrátorov a kaplánov

Schematické zobrazenie kňazov pôsobiacich vo farnosti (farári a administrátori):

Od: Do: Meno: Funkcia: Poznámka:
1674 jún - - - - Radič, Štefan (Pusté Úľany, 1674) farár
1690 apr. 27. 1698 okt. 9. Molnár, Martin farár
1715 jún 7. 1718 - - Szentkereszty, Jozef (Detva, -1748) farár
1718 - - 1719 - - Talian, Martin farár
1719 jún 21. 1720 - - Szőlősy, Melichar farár
1720 - - 1721 - - Trsztyánszky, Ján Jozef (Liptov, -1759) farár
1721 okt. 14. 1724 máj 14. Dessewffy, Alexius Štefan farár
1724 jún 21. 1728 - - Sass, Ján Ambróz farár
1728 feb. 16. 1729 - - Vépy, vel Vippy Franciscus. farár
1729 máj 18. 1743 - - Miskóczy, Martin farár
1743 aug. 6. 1749 - - Horánsky, Juraj (Kvačany, 1760) farár
1749 dec. 10. 1767 jún 16. Vasváry alias Kossik Georgius. farár
1767 nov. 27. 1770 mar. 1. Soós, Ján farár
1770 - - +1774 sept. 3. Alaudovič, Ondrej farár
1774 - - 1779 - - Ujváry Gabriel, Ladislaus. farár
1780 - - 1782 - - Simon, Štefan farár
1782 - - +1808 feb. 13. Vilffing Joannes farár
1808 - - 1811 - - Szilágyi, Ján Nepomuk farár
1811 - - 1852 nov. 1. Maločaj, Gašpar (1782-1866) farár
1852 máj 14. 1853 - - Paulovič, František farár
1853 - - 1855 - - Buday, Jozef (1813-1892) farár
1855 - - 1862 - - Čabo, Jozef farár
1862 jún 30. 1874 - - Seffcsik, Pavol farár
1874 - - +1887 máj 25. Glosz, Štefan farár
1887 - - 1887 - - Martinkovič, Ján (1860-po r. 1920) administrátor
1887 - - 1902 - - Bernkopf, Karol farár
1902 - - 1902 - - Méhes Karol administrátor
1902 - - 1911 - - Csambál František farár
1911 - - 1948 ? - Árvai, Viktor farár
1948 ? - 1978 - - Škorec, Štefan správca farnosti