logo
bannermaria

Historický schematizmus slov. farností


Prievidza

Zriadenie:
starobylá
Titul kostola:
Kostol Bartolomeja, apoštola
Iné mená:
Prievidza: okres Prievidza/Trenčiansky kraj (Nitrianska stolica) 1945 pričl. o. Necpaly nad Nitrou; 1964 pričl. o. Hradec, Malá Lehôtka; 1976 pričl. o. Veľká Lehôtka.
1773 Prividia, Privid, Pritz, Priwicza, 1786 Prividia, Prewicza, Pritz, 1808 Prividgye, Privigye, Prividia, Priwitz, Příwiďa, Příwidza, 1863–1913 Privigye, 1920– Prievidza
---------------------
Necpaly nad Nitrou: 1773 Neczpall, 1786 Neczpal, 1808 Neczpál, Necpaly, 1863 Necpáll, 1873–1907 Necpál, 1913 Nyitranecpál, 1920 Necpaly, 1927–1945 Necpaly nad Nitrou
Hradec: 1773 Hradecz, 1786 Hradek, Hradecz, 1808 Hradecz, Hradec, 1863 Hragyec, 1873–1907 Hradec, 1913 Váracska, 1920–1964 Hradec
Malá Lehôtka: 1773 Kiss-Lehotka, Klein-Lehotka, Mala Lehotka, 1786 Kisch-Lehotka, 1808 Kis-Lehotka, Malá Lhotka, 1863–1907 Kislehotka, 1913 Kishatár, 1920 Malá Lehôtka, 1927–1946 Malá Lihotka, 1946–1964 Malá Lehôtka
Veľká Lehôtka: 1773 Nagy-Lehotka, Gros-Lehotka, Welka Lehotka, 1786 Nagy-Lehotka, 1808 Nagy-Lehotka, Welká Lhotka, 1863 Nagylehottka, 1873–1907 Nagylehotka, 1913 Nagyhatár, 1920 Veľká Lehôtka, 1927–1946 Veľká Lihotka, 1946–1975 Veľká Lehôtka
Filiálky podľa schematizmu z roku 1978:
Osady: 1. V. Lehôtka (800), k. Kr. Kráľa (1927), 2. M. Lehôtka (500), kap. P. M. Sedemb. (1720), 3. Hradec (600), kap. B. S. J. (1901), 4 Necpaly (700), kap. P. M. Nep. Srdca (1901).
Diecéza podľa schematizmu z roku 1978: Banskobystrická
Pramene:
nem1894

Zobrazenie citátov k farnosti
Zobrazenie farárov, administrátorov a kaplánov

Schematické zobrazenie kňazov pôsobiacich vo farnosti (farári a administrátori):

Od: Do: Meno: Funkcia: Poznámka:
1332 medzi 1337 - - - Ján(1332,Hradec) kňaz
1332 medzi 1337 - - - Emottelhus. farár
1406 sp. - - - - Juraj (Prievidza,1406) farár
1446 sp. - - - - Juraj (Prievidza,1406) farár
1464 sp. - - - - Vavrinec (Prievidza, 1464) farár
1559 sp. - - - - Mikuláš (Prievidza, 1519) farár
1660 - - 1667 - - P. Szitárcsics Martinus. S. J farár
1667 júl 26. 1689 - - Čermák, Juraj Jozef farár
1689 - - 1691 - - Žilka, Ján František farár
1691 New. 24. 1693 - - Farmánay, Franciscus, Fridericus. farár
1693 nov. 13. 1704 - - Istvánffy, Ján farár
1704 - - 1705 - - Liczey, Ján farár
1705 mar. 22. 1713 aug. 7. Chilko, Ján Imrich farár
1713 sept. 6. 1727 - - Piaček, Michal farár
1727 aug. 11. 1728 - - Piaček, Anton farár
1728 apr. 6. 1735 - - Banovič, Ferdinand Ladislav farár
1735 apr. 19. +1755 jún 16. Podolányi, Ján farár
1755 okt. 2. +1759 máj 13. Školka, Juraj farár
1759 júl 9. +1765 máj 5. Piaček, Imrich farár
1765 máj 12. +1767 máj 29. Domanický, Mikuláš farár
1767 júl 30. 1790 - - Siláček, Ján (1730-1790) farár
1790 - - 1807 - - Dubina, Štefan Jozef farár
1808 - - 1833 - - Sartoris, Jozef farár
1834 - - 1838 - - Tencer Anton farár
1838 - - 1840 - - Husár, Anton farár
1841 - - 1850 - - Forgách, Alojz farár
1850 - - 1865 - - Tillesch František farár
1865 - - 1901 - - Juriš, Michal farár
1901 - - 1920 - - Mózer, Teodor farár
1921 - - 1935 - - Miššuth, Anton farár
1935 - - 1948 - - Schubert, Emanuel farár
1948 febr. 1. 1957 - - Fegyveres, Viliam farár 1.2.1948 farár v Prievidzi, od 1957 vo výslužbe
1957 - - 1970 - - Neznámy kňaz ???
1970 - - 1980 - - Kliman, Jozef správca farnosti okr. dekan, ex. prosynod., katedr. kanonik
1980 - - 1990 - - Hromada, Jozef (1923-1994) správca farnosti dištrikt. dekan
1990 - - 1992 - - Čabák, Martin farár dekan, 1990-1997 viceoficiál DCS
1992 - - 1994 - - Hanák Jozef farár
1994 September - 2008 August - Bednár Ján farár