logo
bannermaria

Historický schematizmus slov. farností


Prievaly

Zriadenie:
starobylá
Titul kostola:
Kostol sv. Michala, archanjela
Iné mená:
Prievaly: okres Senica/Trnavský kraj (Nitrianska stolica) 1951 vyčl. v. o. Záhorie.
1773 Sandorff, 1786 Sandorf, 1808 Sándorf, Schandorf, Ssándorf, 1863–1898 Sándorf, 1900–1913 Sándorfa, 1920–1946 Šandorf, 1946– Prievaly
Diecéza podľa schematizmu z roku 1978: Trnavská
Pramene:
nem1894

Zobrazenie citátov k farnosti
Zobrazenie farárov, administrátorov a kaplánov

Schematické zobrazenie kňazov pôsobiacich vo farnosti (farári a administrátori):

Od: Do: Meno: Funkcia: Poznámka:
1626 - - - - - Bakonyi, Jakub farár
1630 sp. - 1636 - - Kolossy Drizala, Juraj farár
1647 sp. - - - - Petrovský, Václav farár
1657 - - 1663 - - Visnyovszky, alias Viszervicz Joannes. farár
1663 apr. 2. 1667 - - Parthelyi, Peter farár
1667 máj 20. 1668 - - Simonics, Martin farár
1668 - - 1676 - - Matulník, Jakub farár
1676 máj 8. 1686 - - Stano, Žigmund farár
1686 apr. 19. 1691 nov. 30. Bachtovics, Martin farár
1691 dec. 3. 1698 - - Hubáč, Ján (Naháč, 1706) farár
1698 apr. 24. 1699 apr. 24. Simoncsics, Ján Anton farár
1699 aug. 31. 1700 - - Dávid, František farár
1700 máj 28. 1704 apr. 2. Bobot, Ján Michal farár
1704 apr. 23. 1712 - - Bartalovič, Peter farár
1712 dec. 21. 1713 - - Terpalík, Ján farár
1713 júl 19. 1715 okt. 17. Pamár, František Anton farár
1715 - - 1721 máj 13. Kovácsy, Juraj Štefan farár
1721 máj 29. 1737 - - Duby, Juraj Atanáz farár
1737 apr. 27. 1742 sept. 22. Miškovič, Jozef farár
1742 sept. 27. 1755 mar. 20. Rabčanský, Ján farár
1755 apr. 3 1766 - - Kvassay, Juraj farár
1766 feb. 6. 1778 jan. 8. Medňanský, Ignác (1731-1809) farár
1778 feb. 26. +1796 nov. 19. Liptovszky, Ignác Ján farár
1796 dec. 18. 1798 júl - Miškolci, Martin (1763-1848) farár
1798 aug. 10. +1847 aug. 2. Slabigh, Juraj (1773-1824) farár
1847 aug. 27. 1853 apr. 12. Belica, Štefan farár
1853 apr. 12. 1881 feb. 28. Vietorisz de Vaszka et Kiskovalócz Josephus. farár
1881 feb. 28. 1887 - - Škarda, Jozef Mária farár
1888 - - 1913 - - Nemes, Anton farár
1913 - - 1932 - - Príkaský, Ladislav Leo OFMCap farár
1932 - - 1937 - - Klabeček, Rajmundus administrátor
1937 - - 1938 - - Horváth, Michal (1908-1980) administrátor
1938 - - 1939 - - Ďuriš, Andrej správca farnosti
1940 - - 1948 - - Kollár, Štefan (1912-1959) administrátor
1948 - - 1951 - - Beňačka, Filip správca farnosti
1951 - - 1963 ? - Krištúfek, Vendelín správca farnosti
1963 - - 1968 - - Krogman, Viktor správca farnosti
1969 - - 1972 - - Kovár, Blažej správca farnosti
1972 - - 1975 - - Poláček, Ladislav, OFM správca farnosti
1976 - - 1984 - - Cigánek, Jozef, CC správca farnosti
1984 - - 1987 - - Neznámy kňaz
1987 - - 1997 jún 30. Kolečanský, Karol správca farnosti Od r. 1995 defensor vinculi