logo
bannermaria

Historický schematizmus slov. farností


Prenčov

Zriadenie:
starobylá
Titul kostola:
Kostol sv. Mikuláša, biskupa
Iné mená:
Prenčov: okres Banská Štiavnica/Banskobystrický kraj (Hontianska stolica)
1773 Prencsfalu, Prenschdorf, Prenčow, 1786 Prencschdorf, Prencssow, Prencschfalu, 1808 Prencsfalu, Preitzdorf, Prenčow, 1863–1888 Prencsfalu, 1892–1913 Berencsfalu, 1920– Prenčov
Filiálky podľa schematizmu z roku 1978:
1. Badan (17), 2. Beluj (108), k. sv. Vavrinca (1730), 3. Klastava (25), 4. Kráľovce-Krnišov (60), 5. Tepličky (20), 6. Sitn. Lehôtka (25).
Diecéza podľa schematizmu z roku 1978: Trnavská
Pramene:
nem1894

Zobrazenie citátov k farnosti
Zobrazenie farárov, administrátorov a kaplánov

Schematické zobrazenie kňazov pôsobiacich vo farnosti (farári a administrátori):

Od: Do: Meno: Funkcia: Poznámka:
1675 máj 5. 1679 - - Képessy, Michal farár
1679 mar. 24. 1695 - - Kmethy, Juraj farár
1695 sept. 20. 1702 - - Hradicsay, Juraj farár
1702 mar. 2. 1709 - - Čulík, Martin farár
1709 dec. 6. 1715 - - Salix, František farár
1715 máj 18. 1720 - - Petróci, Jakub farár
1720 dec. 5. 1732 dec. 23. Durányi, Andrej Jozef Ignác farár
1733 jan. 10. 1737 - - Miskay, František Anton farár
1737 aug. 23. +1768 máj 9. Fábry, Matej (1710?-1768) farár
1768 máj 20. +1771 dec. 27. Labuda, Martin farár
1772 feb. 24. 1779 - - Augustini, Štefan (1735-1828) farár
1779 aug. 14. 1805 dec. 4. Majer, Ján (Prenčov, -1805) farár
1805 dec. 10. +1817 máj 11. Ballon, Tomáš farár
1817 jún 20. 1826 aug. 20. Melisznik, Ignác farár
1826 aug. 20. +1856 jan. 7. Krebes, Andrej farár
1856 - - 1858 - - Selepčéni, Ladislav farár
1858 - - 1864 - - Pintér, Michal (1825-1878) farár
1864 feb. 29. 1877 jún - Süttő, Štefan farár
1878 - - 1906 - - Kmeť, Andrej farár
1906 - - 1934 - - Beneš, Martin administrátor, farár
1934 - - 1938 - - Tešovič, Jakub správca farnosti
1938 - - 1938 - - Hudec, Štefan (1910-1957) administrátor
1938 - - 1941 - - Rakovský, Jozef administrátor
1941 - - 1953 - - Čúlik Ernest, správca farnosti
1953 - - 1954 - - Markech, Anton administrátor
1954 - - 1955 - - Neuman, Štefan správca farnosti
1955 - - 1977 - - Mládek, Benvenut Karol, OFM správca farnosti
1978 - - 1989 - - Vrba Stanislav, správca farnosti