logo
bannermaria

Historický schematizmus slov. farností


Poprad - Spišská Sobota

Titul kostola:
Kostol sv. Juraja (1273)
Iné mená:
1786 Georgenberg, Sombathely, Sspiska Sobota, 1808 Szepes-Szombathely, Mons-Sancti-Georgii, Georgenberg, Spišská Sobota, 1863, 1888–1913 Szepesszombat, 1873–1882 Szepesszombathely, 1920 Spišská Sobota, 1927–1945 Spišská Sobota, Georgenberg.
Diecéza podľa schematizmu z roku 1978: Spišská
Stručné dejiny:
Prvá zmienka o Spišskej Sobote pochádza z roku 1256. Sedemnásť rokov na to, v roku 1273 bol v histórii spomínaný aj pôvodne neskororománsky katolícky kostol sv. Juraja.

Zobrazenie citátov k farnosti
Zobrazenie farárov, administrátorov a kaplánov

Schematické zobrazenie kňazov pôsobiacich vo farnosti (farári a administrátori):

Od: Do: Meno: Funkcia: Poznámka:
1811 sp. - 1823 sp. - Schmauk Michael farár
1824 sp. - 1838 sp - Duchon, Ignác farár
1839 sp. - 1856 sp. - Csermak Dominicus farár
1931 - - 1935 - - Glatz, J. Anton správca farnosti
1948 - - 1953 - - Lizák, Vojtech farár
1959 - - 1961 - - Göttinger, Imrich správca farnosti
1968 - - 1973 - - Hagovský, Ladislav správca farnosti
1972 - - 1974 - - Tomaškovič, Ján, CSsR správca farnosti
1974 - - - - - Kupčov, Štefan správca farnosti
2014 júl 8 - - - Mišek, Anton farár