logo
bannermaria

Historický schematizmus slov. farností


Polomka

Zriadenie:
starobylá
Titul kostola:
Kostol sv. Jána Krstiteľa
Iné mená:
Polomka: okres Brezno/Banskobystrický kraj (Gemerská, resp. Gemersko-malohontská stolica)
1773, 1786, 1888–1902 Polonka, 1808 Polomka, Polónka, 1863–1882 Polomka, 1907–1913 Garamszécs, 1920 Polomka, Polonka, 1927– Polomka
Diecéza podľa schematizmu z roku 1978: Rožňavská
Pramene:
nem1894

Zobrazenie citátov k farnosti
Zobrazenie farárov, administrátorov a kaplánov

Schematické zobrazenie kňazov pôsobiacich vo farnosti (farári a administrátori):

Od: Do: Meno: Funkcia: Poznámka:
1400 sp. - - - - Peter z Lipian farár
1634 júl 26. 1665 máj 15. Uradnicsek Blasius. farár
1664 - - 1664 - - Miškovič, Ján farár
1665 apr. 13. 1666 - - Ferenczffy, František farár
1666 apr. 14. 1666 okt. - Janovics, Ján (Piešťany, 1663) farár
1666 okt. 14. - - - Philippovics, Ján farár
1689 jún - 1689 okt. 24. Petróci, Tomáš farár
1696 apr. 25. 1712 - - Majténi, Imrich farár
1712 jún 29. 1716 - - Lučánsky, Juraj farár
1719 feb. 11. 1731 - - Samko, Ján farár
1731 jún 5. +1763 feb. 2. Baraňaj, Matej farár
1763 feb. 13. +1765 dec. 12. Zermegh Paulus. farár
1767 jan. 17. - - - Opatovský, Ján farár
1811 sp - - - - Dudik Adamus farár
1821 sp - 1825 sp - Schimkovits, Pavel farár
1827 sp - 1841 sp - Szent-Miklóssy Ludovicus farár
1832 sp - 1833 sp - Jacz Josephus administrátor
1844 sp - 1853 sp - Novák, Jozef (1832) farár
1932 - - 1934 - - Vysocký, František správca farnosti
1952 - - 1953 - - Rus, Peter správca farnosti
1953 - - 1970 - - Steidl, Anton správca farnosti
1971 - - 1977 - - Weisz, Jozef správca farnosti
1979 - - 1984 - - Opálka, Štefan správca farnosti Bratislava 1984 generálny riaditeľ UCHS.