logo
bannermaria

Historický schematizmus slov. farností


Podvlk (Poľsko)

Zriadenie:
starobylá
Titul kostola:
Kostol sv. Martina, mučeníka
Iné mená:
Podvilk, Sub-Vilk.
Pramene:
nem1894

Zobrazenie citátov k farnosti
Zobrazenie farárov, administrátorov a kaplánov

Schematické zobrazenie kňazov pôsobiacich vo farnosti (farári a administrátori):

Od: Do: Meno: Funkcia: Poznámka:
1723 apr. 30. 1737 - - Grotovský, Ján farár
1731 okt. 2. +1776 jan. 31. Bergam, Michal farár
1737 jan. 29. +1749 jan. 25. Sprenczel, Jakub (Podvlk) farár
1749 feb. 10. +1761 aug. 15. Barinka, František farár
1802 - - +1811 sept. 14. Smetanay, Michal farár
1811 sp. - - - - Smetanay, Michal farár
1812 sp. - 1831 sp - Simrak Josephus farár
1832 sp. - - - - Mozurtsik Liborius farár
1833 sp. - 1843 sp. - Hantsko Michael farár
1856 sp. - - - - Vasskó Mathias farár
1943 - - 1943 - - Šmiheľ, Štefan administrátor