logo
bannermaria

Historický schematizmus slov. farností


Podunajské Biskupice

Zriadenie:
starobylá
Titul kostola:
Kostol sv. Mikuláša, biskupa
Iné mená:
Podunajské Biskupice: 1773 Püspöki, Pischdorff, 1786 Püschpöki, Bischdorf, 1808 Püspöki, Bischdorf, Biskupice, 1863–1907 Püspöki, 1913 Pozsonypüspöki, 1920 Biskupice, 1927–1944 Biskupice pri Dunaji, Püspöki, 1944–1971 Podunajské Biskupice, r. 1971 pripojené k Bratislave
Filiálky podľa schematizmu z roku 1978:
1. Bratislava-Vrakuňa (6.000), k. P. M. Mena (1879), 2. Bratislava-Komárov (1 000), k. sv. Jozefa (1640).
Diecéza podľa schematizmu z roku 1978: Trnavská
Pramene:
nem1894

Zobrazenie citátov k farnosti
Zobrazenie farárov, administrátorov a kaplánov

Schematické zobrazenie kňazov pôsobiacich vo farnosti (farári a administrátori):

Od: Do: Meno: Funkcia: Poznámka:
1264 sp - +1264 - - Gerhard z Parmy farár
1264 mar. 31. - - - Róbert (Podunajské Biskupice, 1263) farár
1286 sp. - - - - Ján (Podunajské Biskupice, 1286) farár
1313 pred - +1313 - - Tomáš (Podunajské Biskupice, 1313) farár
1332 medzi 1337 - - - Petrus de Pyspeki farár
1342 - - - - - Tomáš (Podunajské Biskupice, 1342) farár
1349 a 1359 - sp. - Peter (Podunajské Biskupice, 1349) farár
1391 sp. - - - - Benedikt (Biskupice, 1391) farár
1429 sp. - - - - Ulrich (Podunajské Biskupice, 1429) farár
1561 sp. - - - - Valentín (Cífer, 1561) farár
1620 circa - - - - Kišdy, Benedikt farár
1622 a 1625 - sp. - Pereszthegyi, Michal Martin farár
1628 - - - - - Baghi Josephus farár
1630 sp. - 1630 - - Baghi Stephanus farár
1630 sp. - +1634 - - Sallay, Štefan farár
1635 po - 1645 - - Petheő, Ladislav Ján farár
1645 - - 1647 máj 28. Bartók, Štefan farár
1647 - - 1650 - - Schvechla, Martin farár
1650 - - 1654 - - Szily, Ondrej farár
1654 - - 1654 - - Nagy, Albert farár
1654 - - 1658 - - Boršický, Juraj farár
1658 ? - 1668 ? - Petheő, Ladislav Ján farár
1668 - - 1672 ? - Terényi, Štefan farár
1672 - - 1673 - - Révay, Štefan František farár
1673 - - 1674 - - Pakay, František Ladislav farár
1674 - - 1680 - - Súri, Martin farár
1680 - - 1682 - - Nárai, Juraj farár
1682 - - +1684 jan. - Bihary, Daniel farár
1684 jan. - 1684 máj - Illyés, Štefan farár
1685 - - 1688 - - Balogh, Martin farár
1688 - - 1689 - - Fülöp, Juraj farár
1689 - - 1691 - - Sziráky, Ján Imrich farár
1692 - - 1712 - - Fülöp, Juraj farár
1712 - - 1715 - - Vanek Geogius, Paulus. farár
1715 apr. 13. 1724 máj 4. Moritz, Štefan Ladislav farár
1724 máj 12. +1741 aug. 7. Barta, Ján farár
1741 - - +1743 dec. 9. Mécseš, František farár
1743 dec. 15. +1748 júl 17. Petronský, Ján farár
1748 aug. 23. 1753 - - Perneszi, Jozef Matej farár
1753 okt. 27. 1755 máj 2. Névery, František farár
1755 máj 9. 1767 nov. 24. Bobok, Pavol farár
1768 - - 1814 - - Fribeisz, Ignác z Biskupíc farár
1814 sept. 14. +1840 jan. 29. Simonides, Gašpar farár
1840 feb. 3. +1867 nov. 1. Holóši, Ján farár
1867 - - +1880 nov. 30. Hitéry, Ján farár
1881 - - 1901 - - Kudlík, Ján farár
1901 - - +1948 apr. 7. Ťukoš, Ján farár
1948 - - 1948 - - Vida Teodor administrátor
1948 - - 1950 - - Macháček, Pavol farár
1950 - - 1957 - - Kuklay, Vojtech farár
1958 - - 1968 - - Horváth, Karol (1913-1968) farár
1969 - - 1990 - - Selláň, Ľudovít správca farnosti
1990 - - 1992 - - Šálka Ladislav farár