logo
bannermaria

Historický schematizmus slov. farností


Podskalie

Zriadenie:
v XIV. st. už jestvovala
Titul kostola:
sv. Martina (1310).
Iné mená:
Podskalie: okres Považská Bystrica/Trenčiansky kraj (Trenčianska stolica) 1980–1993 pričl. k o. Lieskov (1976–1993 zlúč. o. Dolný Lieskov a Horný Lieskov).
1773 Podszkal, Podskalje, 1786 Podszkal, 1808 Podszkalje, Podskalí, 1863 Podskal, 1873–1882 Podszkál, 1888–1902 Podszkal, 1907–1913 Egyházasnádas, 1920–1979, 1993– Podskalie
Lieskov: 1980–1993 Lieskov
Filiálky podľa schematizmu z roku 1978:
1. Horný Moštenec (528), kap. sv. Cyrila a Metoda (1950), 2. Trstie (344), kap. P. M. Lurd. (1950).
Diecéza podľa schematizmu z roku 1978: Nitrianska

Zobrazenie citátov k farnosti
Zobrazenie farárov, administrátorov a kaplánov

Schematické zobrazenie kňazov pôsobiacich vo farnosti (farári a administrátori):

Od: Do: Meno: Funkcia: Poznámka:
1332 medzi 1337 - - - Matej (1332,Podskalie) kňaz
1470 sp. - - - - Prievidzský, Gašpar farár
1480 sp. - - - - Lazicius, Matej farár
1620 ? - 1638 - - Palšič, Andrej farár
1638 - - 1643 ? - Baroš, Ján (1638 sp.) farár
1643 ? - 1651 - - Kralič, Lukáš farár
1651 - - 1659 - - Koller, Gašpar farár
1659 - - 1666 - - Ondrejkovič, Mikuláš farár
1666 - - 1672 - - Leskóci, Rafael farár
1673 - - 1674 - - Pavlovič, Martin farár
1675 - - 1688 - - Šimonovič Ján (1650-1721) farár
1689 - - 1694 - - Vrtik, Juraj farár
1694 - - 1705 - - Skrovanovics, Andreas farár
1705 - - 1715 - - Baroš, Ján farár
1715 - - +1734 jan. 18. Bednári, Matej farár
1734 - - 1747 - - Klenovics, Paulus farár
1747 - - 1749 - - Kosztolányi, Alexander farár
1749 - - 1759 - - Suraba, Georgius farár
1759 - - 1766 - - Lüley, Alexander farár
1766 - - 1775 - - Rédeky, Joannes farár
1775 - - 1796 - - Chabičovský, Andrej farár
1796 - - 1800 - - Borčický, Vojtech farár
1800 - - 1829 - - Holbay, Nicolaus farár
1829 - - 1844 - - Rédeky, Josephus farár
1844 - - 1879 - - Rédeky Carolus farár
1879 - - 1907 - - Stelczer Victor Stephanus farár
1907 - - 1910 - - Bezák, Jozef (1877-1920) administrátor, farár
1910 - - 1912 - - Židek, Gustáv administrátor
1912 - - 1914 - - Židek, Anton administrátor
1914 - - 1915 - - Augustín, Alojz Emil výpomocný_duchovný
1915 - - 1918 - - viacerí výpomocní kňazi administrátor
1918 - - 1945 - - Židek, Anton administrátor
1945 - - 1959 - - Fridrich, Jozef administrátor
1959 - - 1968 - - Bucko, Anton správca farnosti
1968 - - +1975 máj 8. Fridrich, Jozef správca farnosti
1975 - - 1991 - - Dlugi, Alojz, SJ správca farnosti
1991 - - 1996 - - Roman, Jaroslav excurrendo z Pružiny