logo
bannermaria

Historický schematizmus slov. farností


Plavecký Peter

Zriadenie:
starobylá, obnovená r. 1737
Titul kostola:
Kostol sv. Petra a Pavla, apoštolov
Iné mená:
1795 Plavecký Peter: okres Senica/Trnavský kraj (Bratislavská stolica) 1951 vyčl. v. o. Záhorie.
1773 Detrekő-S[an]cti-Petri, Detrekő-Sz[ent]-Péter, Blazenstein-S[ank]t-Peter, Blawaczky Sw[aty] Peter, 1786 Detrekő-S[ent]-Péter, 1808 Detrekő-Szent-Péter, Blasenstein-Sankt-Peter, Plawecký Swatý Pěter, 1863–1913 Detrekőszentpéter, 1920–1960 Plavecký Svätý Peter, 1960– Plavecký Peter
Diecéza podľa schematizmu z roku 1978: Trnavská
Pramene:
nem1894

Zobrazenie citátov k farnosti
Zobrazenie farárov, administrátorov a kaplánov

Schematické zobrazenie kňazov pôsobiacich vo farnosti (farári a administrátori):

Od: Do: Meno: Funkcia: Poznámka:
1737 jún 1. +1743 máj 5. Erdélyi, Štefan (1678-1743) farár
1743 júl 28. +1760 jan. 2. Bajan, Pavol farár
1760 Feb.. 14. 1764 sept. 20. Kolbach, Jozef farár
1764 sept. 12. 1772 - - Škultéty, Andrej (1737-1805) farár
1772 jún 27. 1776 okt. 25. Foriš, Anton farár
1777 okt. 31. 1779 - - Janičkovič, František farár
1779 - - 1781 - - Javorek, Pavol farár
1781 - - +1821 jún 7. Slabigh, Jozef farár
1821 - - 1830 - - Wolff Paulus. farár
1830 - - 1876 - - Köntös, Jozef farár
1876 jan. 28. +1904 júl 31. Aujeský, František farár
1904 po - 1904 po - Bachraty, Valerián Ján administrátor
1904 - - 1941 ? - Majzon Macar. Emeric. farár
1941 - - 1953 - - Toman, Augustín správca farnosti
1954 - - 1957 - - Hoťka, Viliam správca farnosti
1957 - - 1964 - - Holovič, Izidor správca farnosti
1964 - - 1968 - - Tóth, Dominik správca farnosti
1970 - - 1983 - - Franta, Jozef správca farnosti
1983 - - 1987 - - Rácek Peter, správca farnosti
1988 - - 1992 - - Végh, Imrich (1945-2022) správca farnosti
1992 - - 1998 - - Baláž, Anton Imrich, OSchP farár
1993 - - 2003 - - Dočolomanský Imrich farár
2009 - - 2012 - - Tassari Gabriel farár