logo
bannermaria

Historický schematizmus slov. farností


Pitelová

Zriadenie:
1946
Titul kostola:
Ružencovej Panny Márie(1785)
Iné mená:
Pitelová ZH/Banskobystrický kraj tekov.
1773 Pitelova, Pitelowa, 1786 Pitelowa, 1808 Pityelova, Pitělowá, 1863–1888 Pityelova, 1892–1913 Kiszelfalu, 1920 Pytelová, 1927– Pitelová
Diecéza podľa schematizmu z roku 1978: Banskobystrická
Stručné dejiny:
Bola zriadená r. 1946 tak, že kaplána z farnosti Jastrabá umiestnili na trvalé bydlisko do Pitelovej. Duchovná služba obce si to veľmi vyžadovala, lebo obec je od Jastrabej veľmi vzdialená a pre komunikácie sa ťažko dali využiť motorové vozidlá, bolo treba chodiť väčšinou len pešky. V minulosti patrila k farnosti v Žiari. Keď r. 1761 zriadila sa farnosť Trnavá Hora, Pitelovú pridelili ako filiálku Jastrabej.

Zobrazenie citátov k farnosti
Zobrazenie farárov, administrátorov a kaplánov

Schematické zobrazenie kňazov pôsobiacich vo farnosti (farári a administrátori):

Od: Do: Meno: Funkcia: Poznámka:
1946 - - 1969 - - Damko, Anton farár
1970 - - 1971 - - Baláž, Rudolf správca farnosti
1971 - - 1992 - - excurrendo z Kremnice
1992 - - +1993 febr. 6. Sitár, Pavol farár
1993 - - 1994 - - Klimo, Ján (1943-2007) farár