logo
bannermaria

Historický schematizmus slov. farností


Piešťany

Zriadenie:
starobylá
Titul kostola:
Kostol sv. Štefana, kráľa
Iné mená:
Piešťany: okres Piešťany/Trnavský kraj (Nitrianska stolica) po 1786 pričl. o. Teplice; 1974 pričl. o. Kocurice; 1973–1995 pričl. o. Banka.
1773 Pűstin, Piesscžany, 1786 Püschtin, Piečany [!], 1808 Pöstény, Pűstény, Püschtin, Pjessčany, Pěssťany, 1863–1907 Pöstyén, 1913 Pöstyény, 1920– Piešťany
----------------------
Teplice: 1773 Teplicz, Teplicze, 1786 Teplicz
Kocurice: 1773 Koczuricz, Koczuricze, 1786 Koczuricz, 1808 Koczuricz, Kocuryce, 1863–1907 Kocuric, 1913 Koszorány, 1920–1973 Kocurice
Filiálky podľa schematizmu z roku 1978:
Orvište (1.500), k. P. M. Naneb. (1743).
Diecéza podľa schematizmu z roku 1978: Trnavská
Pramene:
nem1894

Zobrazenie citátov k farnosti
Zobrazenie farárov, administrátorov a kaplánov

Schematické zobrazenie kňazov pôsobiacich vo farnosti (farári a administrátori):

Od: Do: Meno: Funkcia: Poznámka:
1332 medzi 1337 - - - Benedikt(1332,Banka) kňaz
1332 medzi 1337 - - - Peter (Piešťany, 1332) farár
1561 sp. - - - - Andrej (Piešťany, 1560) farár
1647 sp. - - - - Szalay, Juraj Ján farár
1657 sp. - - - - Pudmericzky, Pavol farár
1663 apr. 8. 1663 apr. - Janovič, Ján (1663) farár
1663 apr. 13. 1664 - - Laurentiades, Mikuláš farár
1664 sept. 3. 1666 - - Latinovics, Matej farár
1666 okt. 22. 1668 - - Kelekovič, Ján farár
1668 okt. 7. 1672 - - Lužinský, Mikuláš František farár
1672 jún 11. 1674 aug. - Vinczenti Adalbertus. farár
1674 aug. 21. 1680 - - Nimnický, Ján Mikuláš farár
1680 aug. 17. 1681 - - Vodislavszky, Eustachius farár
1681 júl 1. 1685 - - Mednyánszky, Jonáš farár
1685 apr. 19. 1687 - - Kárász, Imrich Kristián farár
1687 sept. 17. 1690 - - Polóni, Ján Václav farár
1690 feb. 4. 1697 apr. 27. Váralány Georgius. farár
1697 apr. 27. 1704 - - Bartalovič, Peter farár
1704 apr. 4. 1706 - - Omasta, František Gabriel farár
1706 dec. 29. 1707 máj 11. Magassy, Imrich Jozef farár
1707 máj 13. 1709 - - Talian, Martin farár
1709 apr. 19. 1712 - - Meglitz, Anton Ján farár
1712 apr. 4. 1715 - - Hulimann, Matej farár
1715 máj 27. 1718 - - Zsitnyánszky Mathias. farár
1718 aug. 26. 1718 - - Szenessy, Ján farár
1718 sept. 8. +1746 máj 22. Benkovič, Mikuláš farár
1746 jún 14. 1755 jún 16. Agnelli, Juraj Imrich farár
1755 jún 16. +1757 mar. 17. Boltizár, Ján farár
1757 Mat. 23. +1765 dec. 30. Križan, Adam farár
1766 jan. 10. 1778 - - Rudnay, Juraj, kanonik farár
1778 - - 1780 - - Mihálovics, Ignác farár
1780 sept. 20. 1794 - - Mondok, Jozef farár
1794 feb. 22. 1813 - - Duchoň, Ján farár
1813 feb. 21. +1827 feb. 28. Szlanicska, Štefan farár
1827 apr. 21. 1829 - - Paraschini, Jozef farár
1829 mar. 6. +1834 máj 20. Mandlík, Pavol farár
1834 jún 5. +1840 jan. 11. Muchay, Jozef Ján farár
1840 feb. 15. 1842 - - Kubica, Vincent farár
1842 nov. 15. +1858 máj 5. Mrázik, Štefan farár
1858 máj 31. 1866 mar. 1. Keller, Ján farár
1866 mar. 6. 1877 - - Mezey, František farár
1877 júl 9. +1912 - - Praznovský, Jozef farár
1912 jún - 1912 okt. - Buček, Matej administrátor
1912 - 1929 - Praznovský, Anton farár
1930 - +1947 nov. 2. Šindelár, Alexander farár
1946 - - 1948 - - Andreev Pavol administrátor
1947 - - 1948 - - Žilka, Štefan (1915-2015) administrátor 1948 opäť kaplán.
1948 - - 1948 - - Žilka, Štefan (1915-2015) excurrendo z Modry
1948 - 1950 - Balažovjech, Vojtech administrátor
1950 - - 1962 - - Ovšonka, Andrej správca farnosti
1962 - - 1964 - - Matuška, Emil administrátor, farár
1964 - - 1983 - - Medek, Milan správca farnosti 1973 dekan
1990 - - 2004 - - Vlasák, Jozef farár
2007 - - - - - Kuna Ladislav, PhDr. farár