logo
bannermaria

Historický schematizmus slov. farností


Petrová Ves

Zriadenie:
starobylá, obnovená 1731
Titul kostola:
Kostol Ducha Svätého
Iné mená:
Petrova Ves SI/Trnavský kraj (Nitrianska stolica)
1773 Péterfalva, Peterdorff, Petrowa Wes, 1786 Péterfalwa, Petersdorf, Petrowa Wes, 1808 Péterfalva, Petersdorf, Petrowá Wes, 1863–1907 Péterfalu, 1913 Péterlak, 1920– Petrova Ves
Filiálky podľa schematizmu z roku 1978:
Letničie (660), k. sv. Jána Krst. (1822).
Diecéza podľa schematizmu z roku 1978: Trnavská
Pramene:
nem1894

Zobrazenie citátov k farnosti
Zobrazenie farárov, administrátorov a kaplánov

Schematické zobrazenie kňazov pôsobiacich vo farnosti (farári a administrátori):

Od: Do: Meno: Funkcia: Poznámka:
1332 medzi 1337 - - - Juraj (Svätý Peter, 1332) farár
1560 - - 1561 - - Ján (Čermany, 1560) farár
1647 sp. - - - - Kösz, Jacobus licenciát
1647 - - - - - Andiache Antonius farár
1731 júl 21. 1733 máj 30. Rehák, Martin farár
1733 máj 30. 1743 aug. 2. Polakovič, František farár
1743 aug. 6. +1745 mar. 28. Markovič, Martin Ján farár
1745 apr. 2. +1759 sept. 2. Thebery, Gašpar farár
1759 sept. 12. 1762 apr. 24. Masár, Jozef farár
1762 apr. 24. 1782 - - Schneider, Jakub Jozef farár
1782 - - +1821 máj 21. Holečko, Andrej farár
1821 aug. 21. 1840 apr. 14. Doboš, Juraj farár
1840 máj 6. 1855 - - Plechschmidt, Ignác farár
1855 mar. 3. +1866 okt. 8. Horváth, Michal (1794-1866) farár
1867 feb. 21. +1876 apr. 28. Pekarovič, Ján farár
1876 sept. 12. +1878 mar. 23. Pavelka, Ján Nepomucký farár
1878 mar. - 1879 mar. - Príhoda, Pavol farár
1879 mar. 15. +1881 apr. 24. Vaczulik Paulus. farár
1881 sept. 19. 1894 sept. - Kuna, František farár
1894 - - 1895 - - Harmoš, Koloman administrátor
1895 - - 1928 - - Cellý, Jozef farár
1928 - - 1929 - - Szulik Hugo administrátor
1929 - - +1952 - - Šafár František farár
1952 - - 1960 dec. 1. Ravasz, Štefan (1879-1953) správca farnosti
1960 - - 1969 - - Tomančík, Július Ladislav, OFM správca farnosti
1969 - - 1970 - - Lintner, Ľudovít správca farnosti uvádza len Schem78
1970 - - +1987 jan. 8. Hrazdil, Ján administrátor
1987 - - 1993 - - Kováčik, Vojtech, SVD farár