logo
Dominikánsky knižný inštitút
bannermaria

Historický schematizmus slov. farností


Perín

Zriadenie:
zmienka 1334
Titul kostola:
Najsv. Trojice (14. st.
Iné mená:
Perín-Chym: okres Košice - okolie/Košický kraj (Abovská [Abovsko-turnianska] stolica) 1964 zlúč. o. Perín a Chym; 1991 pričl. o. Vyšný Lánec.
1964– Perín-Chym
Perín: 1773 Pereny, Perina, 1786 Perény, Perina, 1808 Perény, Peříňa, Perýňa, 1863–1913, 1938–1945 Perény, 1920 Perény, Perina, 1927–1938, 1945–1948 Perín, Perény, 1948–1964 Perín
Chym: 1773, 1786 Him, Hima, 1808 Him, Hyma, 1863, 1892–1902 Hym, 1873, 1907–1913, 1938–1945 Hím, 1877–1888, 1920–1938, 1945–1948 Him, 1948–1964 Chym
Vyšný Lánec: 1773 Felső-K[özép]-Láncz, W[issny] Stredny Lancz, 1786 Felschő-Lanz, 1808 Felső-Lancz, 1863–1913, 1938–1945 Felsőlánc, 1920 Vyšný Lánc, 1927–1938, 1945–1948 Vyšný Lánc, Felső-Lánc, 1948–1991 Vyšný Lánec
Filiálky podľa schematizmu z roku 1978:
Chým (300), k. sv. Štefana (st.).
Diecéza podľa schematizmu z roku 1978: Košická

Zobrazenie citátov k farnosti
Zobrazenie farárov, administrátorov a kaplánov

Schematické zobrazenie kňazov pôsobiacich vo farnosti (farári a administrátori):

Od: Do: Meno: Funkcia: Poznámka:
1332 medzi 1337 - - - Blažej(1332,Chym) kňaz
1332 medzi 1337 - - - Neznámy kňaz kňaz
1332 medzi 1337 - - - Blažej(1332,Chyn) kňaz
1332 medzi 1337 - - - Mikuláš (Perín, 1332) kňaz
1792 - - 1820 - - Sztrakkell, Gašpar farár
1820 dec. 8. - - Tanczer, Jozef administrátor-farár
1861 - - - - Ruby, Šebastián administrátor-farár
1883 - - 1902 - - Benkö, Ján [Bubenko] administrátor
1902 - - - - Homoky, Ľudovít, de Gaáll administrátor-farár
1927 - - - - Hoczmann, Augustín farár
1945 - - 1948 - - Kravjanský, Alojz administrátor
1951 - - 1955 - - Eperješi, Štefan správca farnosti
1955 - - 1993 - - Sedlák Imrich správca farnosti
1998 - - - - Varga, Branislav farár