logo
bannermaria

Historický schematizmus slov. farností


Parchovany

Zriadenie:
zmienka XIV. stor.
Titul kostola:
sv. Štefana (1908).
Iné mená:
Parchovany: okres Trebišov/Košický kraj (Zemplínska stolica) 1989 pričl. o. Božčice.
1773 Parno, Parhowjane, 1786 Parnó, Parhowjani, 1808 Parnó, Parchowjany, 1863–1913 Parnó, 1920–1948 Parchoviany, 1948– Parchovany
Božčice: 1773 Bosnicza, Bosnicze, 1786 Boschnicza, 1808 Bosnicza, Bossnica, Božnica, 1863–1902 Bosnyica, 1907–1913 Kisbosnya, 1920 Bošnica, 1927–1988 Božčice
Filiálky podľa schematizmu z roku 1978:
1. Božčice (220), k. sv. Anny (1970), 2. Dvorianky (310), 3. Kravany (320), k. P. M. Mena (1969), 4. Stankovce (150), 5. Tušice (240), k. Ducha Sv. (1951).
Diecéza podľa schematizmu z roku 1978: Košická

Zobrazenie citátov k farnosti
Zobrazenie farárov, administrátorov a kaplánov

Schematické zobrazenie kňazov pôsobiacich vo farnosti (farári a administrátori):

Od: Do: Meno: Funkcia: Poznámka:
1777 - - 1806 - - Komlóši, Imrich farár
1806 - - 1814 - - Hegedüs, Ján administrátor
1814 - - 1825 - - Švirbeľ, Jozef administrátor
1825 - - 1855 - - Kováč, Jozef st. administrátor-farár
1855 - - 1873 - - Szentléleky, Gejza, de Eadem farár
1873 - - 1874 - - Tutkovits, Jozef administrátor
1874 júl 10. 1889 - - Fodor, Alexander administrátor-farár
1890 - - 1897 - - Hiszem, Koloman farár
1897 - - 1898 - - Šefčík, Július administrátor
1898 - - 1934 - - Derfinyák, Vojtech administrátor-farár
1934 - - 1952 - - Kačmár, Vincent farár
1952 - - 1954 - - Šuhaj, Vojtech administrátor
1954 - - 1954 - - Rozum, Michal správca farnosti
1955 - - 1955 - - Miko, Róbert administrátor
1955 - - 1959 - - Tkáčik, Andrej správca farnosti
1959 - - 1964 - - Kišiday, Juraj administrátor
1964 - - 1986 - - Šišler, Štefan správca farnosti
1986 - - 1990 - - Pristaš, Štefan administrátor
1990 - - 1996 - - Kendra, Jozef farár
1996 - - 2011 - - Straka, Jozef (1954-2016) farár