logo
bannermaria

Historický schematizmus slov. farností


Paňovce

Zriadenie:
zmienka 1331
Titul kostola:
sv. Kataríny Alexandrijskej(1660)
Iné mená:
Paňovce: okres Košice - okolie/Košický kraj (Abovská [Abovsko-turnianska] stolica)
1773 Pány, Panowcze, 1786 Pány, Panowce, 1808 Pány, Páňowce, 1863–1913, 1938–1945 Pány, 1920–1938, 1945– Paňovce
Diecéza podľa schematizmu z roku 1978: Košická

Zobrazenie citátov k farnosti
Zobrazenie farárov, administrátorov a kaplánov

Schematické zobrazenie kňazov pôsobiacich vo farnosti (farári a administrátori):

Od: Do: Meno: Funkcia: Poznámka:
1332 medzi 1337 - - - Ján(1332,Paňovce) kňaz
1332 medzi 1337 - - - Mikuláš(1332,Paňovce) kňaz
1768 - - 1787 - - Szovkay, Paulus farár od r. 1778 aj Novačany
1788 - - 1795 - - Zatyko, Gabriel kaplán miesta
1796 - - 1800 - - Balazovits, Bonaventura kaplán miesta
1800 - - 1803 - - Melega, Ján miestna kapelánia
1803 - - 1809 - - Glósz, Jozef farár
1810 - - 1812 - - Hubert, Jozef (1756-1812) excurrendo
1813 - - 1816 - - Kalatay, Martin administrátor
1816 - - 1820 - - Dubán, Ignác Ján administrátor
1820 - - 1829 - - Strakel, Gašpar farár
1829 - - 1836 - - Hankovič, Jozef farár
1836 - - 1837 - - Tormáši, Andrej administrátor
1837 - - 1841 - - Kažik, Ján Krstiteľ administrátor
1841 - - 1848 - - Sebessy, Ján administrátor
1848 - - 1853 - - Ružbarský, Ján administrátor
1853 - - 1867 - - Képeš, Ján administrátor
1867 - - 1872 - - Ňárši, Jozef farár
1872 - - 1875 - - Némethy, Jozef (1842-1875) administrátor
1875 - - 1877 - - Jaskovits, Ignác administrátor
1877 - - 1885 - - Antolík, Jozef administrátor
1885 - - 1890 - - Ébrey, Ján administrátor
1890 - - 1892 - - Bódy, Barnabáš administrátor
1893 - - 1908 - - Oleár, Ignác administrátor
1909 - - 1940 - - Damits, Jozef administrátor-farár
1940 - - 1942 - - Vinczey, Michal administrátor
1942 - - 1942 - - Kravjanský, Alojz administrátor
1942 - - 1945 - - Tkáčik, Andrej správca farnosti
1945 - - 1975 - - Kováč, Eugen administrátor