logo
bannermaria

Historický schematizmus slov. farností


Ožďany

Zriadenie:
starobylá
Titul kostola:
Kostol sv. Michala Archanjela
Iné mená:
Ožďany: okres Rimavská Sobota/Banskobystrický kraj (Gemerská, resp. Gemersko-malohontská stolica) po 1786 pričl. o. Šranky.
1773 Osgyan, Ozdanicz, 1786 Oschgyan, Ozdanicz, 1808 Osgyán, Ožďany, 1863–1913, 1938–1945 Osgyán, 1920–1938, 1945– Ožďany
--------------------------
Šranky: 1773 Sarampó, Sramky, 1786 Scharampo, Ssranky
Filiálky podľa schematizmu z roku 1978:
1. Antalka (60), 2. Babin Most (160), 3. Balince (60), 4. Čierna Lúka (70), 5. Kerekrét (15), 6. Molnárka (120),) 7. Nové Hony (290), 8. Židovo (25), 9. Sejbokor (40).
Diecéza podľa schematizmu z roku 1978: Rožňavská
Pramene:
nem1894

Zobrazenie citátov k farnosti
Zobrazenie farárov, administrátorov a kaplánov

Schematické zobrazenie kňazov pôsobiacich vo farnosti (farári a administrátori):

Od: Do: Meno: Funkcia: Poznámka:
1332 medzi 1337 - - - Marcus de Osyan farár
1332 medzi 1337 - - - Marek(1332,Ožďany) kňaz
1744 Nav. 14. 1769 - - Rozgoni, František Alexander farár
1770 máj 16. 1812 sp. - Boldogi, Jozef farár
1812 sp - - - - Teleczky Josephus farár
1821 sp - 1834 sp. - Fábry Franciscus farár
1838 sp - 1853 sp - Szécsey Joannes farár
1959 - - 1966 - - Smuda, Valentín správca farnosti
1960 - - 1965 - - Gonda, Ondrej správca farnosti
1965 - - - - - Bial, Ľudovít správca farnosti