logo
bannermaria

Historický schematizmus slov. farností


Ostrihom I.(Maďarsko)

Zriadenie:
starobylá
Titul kostola:
Katedrála Panny Márie a svätého Vojtecha
Iné mená:
Esztergom, I. Parochia. Cathedralis in Castro Strigoniensi, Strigonium I.
Pramene:
nem1894

Zobrazenie citátov k farnosti
Zobrazenie farárov, administrátorov a kaplánov

Schematické zobrazenie kňazov pôsobiacich vo farnosti (farári a administrátori):

Od: Do: Meno: Funkcia: Poznámka:
1717 - - 1725 - - Nemecky hovoriaci kňazi spoločná správa
1725 - - 1732 - - Kolb Stephanus, S. J. farár
1732 - - 1739 - - Hanstadt Leopoldus, S. J farár
1739 - - 1743 - - Peüchl Josephus, S. J farár
1743 - - 1748 - - Gruber Ignatius, S. J farár
1748 - - 1752 - - Wolfsegger Josephus. S. J farár
1752 - - 1754 - - Frigeri Michael. S. J farár
1754 - - 1755 - - Kelečéni, Ignác, SJ farár
1755 - - 1759 - - Ferdinkó Georgius, S. J farár
1759 - - 1760 - - Nagy, Ján, SJ farár
1760 - - 1761 - - Kereškéni, Adam, SJ farár
1761 - - +1773 mar. - Széles, Juraj farár
1773 - - 1781 - - Ujváry Georgius. farár
1773 Mart - +1773 dec. 1. Biró Franciscus farár
1782 - - +1792 feb. 15. Horváth, Anton (1736-1792) farár
1792 - - +1793 dec. - Chalupkay, Juraj farár
1793 - - +1797 feb. 19. Nagy, František (1738-1798) farár
1798 - - +1810 jan. 24. Baluch, Juraj farár
1810 - - +1842 dec. 22. Végh Stephanus. farár
1843 - - 1849 - - Somogyi, Alojz farár
1849 - - 1856 - - Ürge Josephus, Alexander. farár
1856 - - 1862 dec. 31. Ordódy, Teodor farár
1863 - - 1866 - - Lipovnický, Štefan farár
1866 - - +1880 feb. 3. Santofi, Anton farár
1880 - - +1893 apr. 4. Krotký, Jozef farár
1893 - - 1908 - - Černoch, Ján farár katedrálny chrám
1908 - - 1915 - - Brühl, Jozef farár katedrála