logo
bannermaria

Historický schematizmus slov. farností


Oslany

Zriadenie:
starobylá
Titul kostola:
Kostol sv. Štefana kráľa
Iné mená:
Oslany: okres Prievidza/Trenčiansky kraj (Tekovská stolica)
1773 Oszlan, Oslany, 1786, 1863–1913 Oszlány, 1808 Oszlán, Oslany, 1920–1973 Oslany, 1973–1995 Osľany, 1995– Oslany
Filiálky podľa schematizmu z roku 1978:
Čereňany (1.774), k. sv. Márie Magd. (1710).
Diecéza podľa schematizmu z roku 1978: Banskobystrická
Stručné dejiny:
Farnosť je starobylá, nachodí sa v páp. decim. protokoloch i v Pazmáňovom katalógu. Za reformácie ju zaujali ju evanjelici. Katolíci sa mohli zúčastňovať na bohoslužbách iba v kaplnke Hunyadyovcov v Hornej Vsi. Keď Pálffyovci zaujali majetok, grófka vypovedala kazateľa a farnosť sa stala katolícka. V 19. st. jej rozsiahle územie sa začalo drobiť. R. 1800 bola oddelená Horná Ves a Radobice, 1804 Bystričany. Tu boli zriadené nové farnosti.

Zobrazenie citátov k farnosti
Zobrazenie farárov, administrátorov a kaplánov

Schematické zobrazenie kňazov pôsobiacich vo farnosti (farári a administrátori):

Od: Do: Meno: Funkcia: Poznámka:
1332 medzi 1337 - - - Dominik z Oslian kňaz
1395 sp. - - - - Tomáš (Oslany, 1395) farár
1483 - - 1488 - - Poléczy, Peter farár
1523 sp. - - - - Poliak, Ján farár
1561 sp. - 1561 - - Gregor (Oslany, 1561) farár
1561 - - 1581 - - Knihár, Ambróz farár
1581 - - - - - Štefan (Rybník nad Hronom, 1581) farár
1581 po - 1665 - - spravujú evanjelickí farári
1665 feb. 12. 1667 - - Dragovič, Martin farár
1667 máj 29. 1674 - - Capricorni, Ján, ml. farár
1674 máj 17. 1680 - - Bartáni, Mikuláš farár
1680 mar. 23. 1700 - - Jurikay, Lazar Ján farár
1700 apr. 27. 1703 - - Mednyánszky, Jonáš farár
1703 apr. 13. 1706 - - Raukay, Štefan farár
1706 apr. 28. 1711 - - Antalovič, Ján Štefan farár
1711 apr. 26. 1711 - - Jaslóci, Jakub farár
1711 aug. 18. 1735 - - Tomassovich Andreas farár
1735 jan. 8. 1755 okt. 2. Školka, Juraj farár
1755 okt. 13. 1765 máj 13. Domanický, Mikuláš farár
1765 jún 26. 1767 júl 30. Siláček, Ján (1730-1790) farár
1767 aug. 21. 1790 - - Dubina, Štefan Jozef farár
1790 - - 1811 - - Šestáky, Jozef farár
1811 - - 1828 - - Sentiváni, Imrich farár
1828 - - 1838 - - Holmiky, Vincent farár
1838 - - 1838 - - Daniš, Štefan (1797-1879) administrátor
1838 - - 1860 - - Takáč, Jozef (1806-1873) farár
1860 - - 1867 - - Štanga Ján farár
1867 - - 1897 - - Hrivnák, Juraj farár
1897 - - 1932 - - Ujvári Matej farár
1932 - - 1938 - - Petic, Peter farár
1938 - - 1939 - - Szójózsef Vojtech administrátor
1939 máj 1. 1939 jún 1. Huťka, Jozef správca farnosti
1939 - - 1950 - - Tomeček Vincent správca farnosti, farár 1940 farár
1951 - - 1952 - - Luknár, Šebastián Karol, CCG správca farnosti
1953 - - 1970 - - Oršín, Anton administrátor, farár
1970 - - 1982 - - Hudec, Štefan (1912-1986) správca farnosti
1982 - - 1984 - - Kaniansky, Jozef správca farnosti
1984 nov. - 1990 jún - Oliš, Rudolf správca farnosti aj Sklené Teplice
1990 - - 1991 - - Hegedüs, Gašpar správca farnosti
1991 - - 1997 ? - Záhorský, Július farár