logo
bannermaria

Historický schematizmus slov. farností


Oravský Podzámok

Zriadenie:
starobylá
Titul kostola:
Kostol sv. Jána Nepomuckého, predtým sv. Mikuláša, biskupa
Iné mená:
Oravský Podzámok: okres Dolný Kubín/Žilinský kraj (Oravská stolica) 1974 pričl. o. Dolná Lehota.
1863 Árvavárallya, 1873–1913 Árvaváralja, 1920 Podzámok, 1927– Oravský Podzámok
--------------------
Dolná Lehota: 1773 Lehvotka, 1786 Lehuotka, 1808 Lehotka, Lhotka, 1863 Lehotka, 1873–1913 Alsólehota, 1920 Lehôta, 1927–1973 Dolná Lehota
Filiálky podľa schematizmu z roku 1978:
1. Dolná Lehota (800), kapl. P. M., 2. Široká (15).
Diecéza podľa schematizmu z roku 1978: Spišská
Pramene:
nem1894

Zobrazenie citátov k farnosti
Zobrazenie farárov, administrátorov a kaplánov

Schematické zobrazenie kňazov pôsobiacich vo farnosti (farári a administrátori):

Od: Do: Meno: Funkcia: Poznámka:
1332 medzi 1337 - - - Martin (Oravský Podzámok, 1332) farár
1647 sp. - - - - Bánoci, Martin farár
1674 sept. 29. 1690 - - Jarossíni, Juraj Augustín farár
1690 jún 26. 1693 - - Szlabovszky, Stanislav Mikuláš farár
1693 máj 2. 1697 - - Borinský, Ján farár
1697 máj 11. 1703 - - Klar, Matej farár
1698 apr. 4 - - - Korom Martinus farár
1703 apr. 27. 1709 - - Hubovszky Josephus farár
1709 sept. 1. 1716 - - Klecs, Václav farár
1716 apr. 9. 1737 jan. 29. Sprenczel, Jakub (Podvlk) farár
1757 júl 11. +1762 mar. 20. Noszek, Juraj farár
1762 apr. 1. - - - Olsay, Juraj farár
1811 sp. - 1812 sp. - Kiraly Andreas farár
1821 sp. - 1827 sp. - Machay, Ján farár
1828 sp. - 1856 sp. - Gemzék Andreas farár
1949 - - 1949 - - Vojtaššák, Tomáš správca farnosti
1972 - - - - - Kulla, Jozef správca farnosti
2000 júl 1. - - - Vetrík, Rudolf farár