logo
bannermaria

Historický schematizmus slov. farností


Orávka(Poľsko)

Zriadenie:
1693
Titul kostola:
Kostol sv Jána Krstiteľa
Iné mená:
Oravka.
Pramene:
nem1894

Zobrazenie citátov k farnosti
Zobrazenie farárov, administrátorov a kaplánov

Schematické zobrazenie kňazov pôsobiacich vo farnosti (farári a administrátori):

Od: Do: Meno: Funkcia: Poznámka:
1693 nov. 29. - - - Kucharovszky, Vojtech farár
1694 - - - - - Benkovič, Vojtech farár
1696 apr. 16. - - - Kolkovič, Ján farár
1697 mar. 5. - - - Barna, Gabriel farár
1708 - - 1708 - - Turcsák Adalbertus farár
1708 - - - - - Kviatovszky, Jozef farár
1714 dec. 30. 1723 - - Gavenda, Ján farár
1723 apr. 30. 1736 - - Vilcsek Stanislaus. farár
1736 Dan. 13. 1754 - - Krotovszky Joannes farár
1755 nov. 2. - - - Vilcsek Adamus. farár
1811 sp. - 1812 sp. - Reviczky Martinus farár
1821 sp. - 1830 sp. - Tuzsinszky Antonius farár
1831 sp. - 1841 sp. - Vitkai, Pavol sen. farár
1843 sp. - 1856 sp. - Machay, Ján farár