logo
Dominikánsky knižný inštitút
bannermaria

Historický schematizmus slov. farností


Opátka

Titul kostola:
sv. Floriána (1784)
Iné mená:
Opátka: okres Košice - okolie/Košický kraj (Abovská [Abovsko-turnianska] stolica)/(Spišská stolica) 1944 zlúč. o. Moldavská Opátka [(Abovská [Abovsko-turnianska] stolica)] a Spišská Opátka [(Spišská stolica)].
1944– Opátka
Moldavská Opátka: 1873–1882, 1892–1902 Opáka, 1888 Abaújopáka, 1907–1913 Apátka, 1920 Opaka, 1927–1942 Opátka, 1942–1944 Moldavská Opátka
Spišská Opátka: 1863–1902 Opáka, 1907–1913 Szepesapátka, 1920 Opáka, 1927–1942 Opátka, 1942–1944 Spišská Opátka
Diecéza podľa schematizmu z roku 1978: Košická
Poznámka :
Teraz filiálka Košickej Belej.

Zobrazenie citátov k farnosti
Zobrazenie farárov, administrátorov a kaplánov

Schematické zobrazenie kňazov pôsobiacich vo farnosti (farári a administrátori):

Od: Do: Meno: Funkcia: Poznámka:
1808 - - 1811 - - Kalatay, Martin administrátor
1815 sept. - 1816 - - Kažik, Ján Krstiteľ farár
1817 - - 1841 - - Krajčovič, Vojtech administrátor
1842 - - 1852 - - Tapolcsányi, Ján administrátor
1852 - - 1854 - - Halkóczy, Ján farár
1854 - - 1856 - - Czapkay, Michal administrátor
1857 - - 1869 - - Sebessy, Ján administrátor
1869 - - 1872 - - Zolnay, Samuel administrátor
1873 - - 1885 - - Képeš, Ján administrátor
1886 - - 1888 - - Ondzik, Pavol administrátor
1888 - - 1898 - - Gocsál, Ján [OFM] administrátor
1901 - - 1909 - - Lieszkovszky, Jozef [OFM] administrátor
1909 - - 1910 - - Mayscheider, Zoltán administrátor
1913 - - 1922 - - Tóth, Štefan administrátor-farár