logo
bannermaria

Historický schematizmus slov. farností


Ondrejovce

Zriadenie:
starobylá, obnovená 1717
Titul kostola:
Kostol sv. Ondreja, apoštola
Iné mená:
Ondrejovce: okres Levice/Nitriansky kraj (Tekovská stolica) po 1892 zlúč. o. Malé Ondrejovce, Veľké Ondrejovce a Držľany do o. Ondrejovce.
1877 Kisendréd és Nagyendréd, 1895–1913, 1938–1945 Barsendréd, 1920–1938, 1945–1948 Ondrejovce, Endréd, 1948– Ondrejovce
-------------------
Malé Ondrejovce: 1773 Kis-Endréd, Male Ondrejowcze, 1786 Kisch-Endréd, Malé Ondrejowce, 1808 Kis-Endréd, Malé Ondřejowce, 1863, 1882–1892 Kisendréd, 1873 Kisendrőd
Veľké Ondrejovce: 1773 Nagy-Endréd, Welke Ondrejowcze, 1786 Nagy-Endréd, Welké Ondrejowce, 1808 Nagy-Endréd, Welké Ondřejowce, 1863, 1882–1892 Nagyendréd, 1873 Nagyendrőd
Držľany: 1773 Dereslény, 1786 Dereszlény, 1808 Dereszlény, Dereslany, Drzlany, 1863–1892 Derezslény
Filiálky podľa schematizmu z roku 1978:
Bajka (300).
Diecéza podľa schematizmu z roku 1978: Trnavská
Pramene:
nem1894

Zobrazenie citátov k farnosti
Zobrazenie farárov, administrátorov a kaplánov

Schematické zobrazenie kňazov pôsobiacich vo farnosti (farári a administrátori):

Od: Do: Meno: Funkcia: Poznámka:
1332 medzi 1337 - - - Andrej(1332,Ondrejovce) kňaz
1525 sp. - - - - Peter (Ondrejovce, 1525) farár
1717 mar. 14. 1719 - - Bosskó Joannes farár
1719 máj 10. 1721 - - Urbányi Andreas. farár
1721 máj 12. 1725 apr. 9. Csetényi, Štefan farár
1731 apr. 10. 1742 apr. 28. Endrődy, Pavol farár
1742 apr. 30. +1747 júl 3. Gašpar, Ondrej farár
1747 aug. 8. 1751 feb. 5. Tajnay, Alexander farár
1751 okt. 14. 1752 dec. 6. Frivaldský, Ján z Frivaldu farár
1753 jan. 18. 1757 - - Takács, Jozef (18. storočie) farár
1757 - - 1779 - - Filiálka farnosti Tekovské Lužany
1779 sept. - +1799 jan. 2. Árvay, Juraj z Ondrejoviec farár
1799 feb. 22. 1816 aug. 13. Kršák, Andrej farár
1816 aug. 27. 1836 apr. 21. Trangusz, Ján farár
1836 máj 6. +1845 júl 17. Klein, Juraj farár
1845 júl 31. +1851 máj 20. Ivičič, Pavol (1805-1851) farár
1851 jún 1. +1859 sept. 20. Sarlay, František farár
1859 - - +1876 mar. 16. Farkaš, Ferdinand farár
1876 sept. 21. 1915 - - Fába, Šimon (1843-po r. 1894) farár
1915 júl 5. 1916 - - Bargár, Juraj administrátor
1916 nov. 11. 1945 okt. 1. Bargár, Juraj farár
1945 - - 1946 - - Adamčík, Leopold excurrendo z Dolného Pialu
1946 - - 1955 - - Andrisz, Rudolf farár
1955 - - 1956 - - Kiššík, Ján správca farnosti
1956 - - 1964 - - Kapinaj Ján správca farnosti
1964 - - 1969 - - Niszler, Ladislav správca farnosti
1969 - - 1972 - - Fratrič, Ján správca farnosti