logo
Dominikánsky knižný inštitút
bannermaria

Historický schematizmus slov. farností


Omšenie

Zriadenie:
v XIV. st. už jestvovala
Titul kostola:
Narodenia Panny Márie
Iné mená:
Omšenie: okres Trenčín/Trenčiansky kraj (Trenčianska stolica)
1773 Missen, 1786 Mischin, 1808 Missén, Mssenné, 1863–1882 Missén, 1888–1902 Misén, 1907–1913 Nagysziklás, 1920 Omšená, Omšené, 1927– Omšenie
Filiálky podľa schematizmu z roku 1978:
Dolná Poruba (1.300), k. sv. Martina (1790), kap. P. M. Lurd. (1912).
Diecéza podľa schematizmu z roku 1978: Nitrianska

Zobrazenie citátov k farnosti
Zobrazenie farárov, administrátorov a kaplánov

Schematické zobrazenie kňazov pôsobiacich vo farnosti (farári a administrátori):

Od: Do: Meno: Funkcia: Poznámka:
1332 medzi 1337 - - - Mikuláš(Omšenie,1332) kňaz
1704 pred - 1704 - - Szolcsányi, Andreas farár
1704 - 1712 - - Maturíni, Mikuláš farár
1710 - - 1712 - - Bartovics, Nicolaus farár
1712 - - +1716 - - Kemenczey, Georgius farár
1716 - - 1718 - - Gasparovics, Martinus farár
1718 - - 1724 - - Palicska, Adamus farár
1724 - - 1728 - - Figuli, Stephanus farár
1728 - - 1729 - - Bánovszky, Michael farár
1735 - - 1742 - - Buday, Joannes farár
1742 - - 1763 - - Szórád, JoannesJosephus farár
1763 - - 1765 - - Fedora, Andreas farár
1765 - - 1767 - - Strbavy, Joannes farár
1767 - - 1789 - - Michalovič, Ján farár
1789 - - 1827 - - Lehotzky, Ignatius farár
1827 - - 1829 - - Nyáry, Ludovicus farár
1829 - - 1831 - - Hábel, Georgius farár
1831 - - 1850 - - Jankovič, Matej farár
1854 - - - - - Zsilincsik, Georgius farár
1888. - - 1890. - - Radimecký, Jozef farár
1888. - - 1888. - - Miklóši, Rudolf administrátor
1890. - - 1890 - - Buček-Šujanský, Andrej administrátor
1890. - - 1897. - - Darvaj, Ján administrátor
1894 - - 1895 - - Szélessy, Ladislav administrátor
1894. - - 1895. - - Szélessy, Ladislav administrátor
1897. - - +1923 apr. 17. Darvaj, Ján farár
1915 - - 1917 - - Zlámal, Štefan administrátor
1917 - - 1933 - - Rektory, Július farár
1933 - - 1934 - - Kollár, Pavol (1894-1939) administrátor
1934 - - 1935 - - Kutiš, Ignác administrátor
1935 - - 1941 - - Kutiš, Ignác farár
1948 - - 1971 - - Gerši, Rudolf správca farnosti
1971 - - 1991 - - Omachel, Ernest správca farnosti