logo
bannermaria

Historický schematizmus slov. farností


Nyerges-Ujfalu (Maďarsko)

Zriadenie:
starobylá
Titul kostola:
Kostol sv. Michala, archanjela
Iné mená:
Sattel-Neudorf, Nyerges-Ujfalu.
Pramene:
nem1894

Zobrazenie citátov k farnosti
Zobrazenie farárov, administrátorov a kaplánov

Schematické zobrazenie kňazov pôsobiacich vo farnosti (farári a administrátori):

Od: Do: Meno: Funkcia: Poznámka:
1332 medzi 1337 - - - Ladislav (Piszke, 1332) farár
1332 medzi 1337 - - - Šavol (Nyergesujfalu, 1332) farár
1525 - - - - - Benedikt (Nyergesujfalu, 1525) farár
1625 - - - - - Szentléleky farár
1630 - - - - - Molegh, Valentín farár
1647 - - - - - Szászfalusi, František farár
1680 okt. 30. 1681 aug. 26. Kövér, Ján farár
1691 júl 13. 1692 - - Jászay, Michal farár
1692 apr. 19. 1692 nov. 24. Kakaš, Michal farár
1699 nov. 25. 1701 - - Megyeri, Juraj farár
1701 apr. 24. 1709 - - Kralinovič, Matej farár
1728 jún 18. +1742 mar. 15. Kékkuthy, Anton farár
1742 mar. 22. 1750 - - Brankovič, Pavol farár
1750 mar. 25. 1757 nov. 4. Abranič, Štefan farár
1757 nov. 4. 1767 - - Schilling, Jozef farár
1767 aug. 10. +1806 nov. 29. Husár, Mikuláš farár
1806 dec. 22. 1833 - - Holóši, Ignác farár
1833 feb. 13. 1837 feb. 1. Revický, Michal farár
1837 mar. 22. 1857 - - Crettier, František farár
1857 - - 1870 - - Ürge Josephus, Alexander. farár
1870 - - - - - Gabriely, Ján (1833-1896) farár